Geslaagd Water- en PlantgezondheidEvent; informatief en interactief

Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research (WUR), BU Glastuinbouw & Bloembollen, organiseerden op donderdagmiddag 13 oktober in Bleiswijk het Water- en PlantgezondheidEvent. Dit jaar is voor het eerst gekozen voor een gezamenlijk evenement, waarin actuele onderwerpen binnen beide thema’s aan bod zijn gekomen. Met tweehonderd deelnemers en diverse interessante sprekers kan worden teruggekeken op een geslaagde dag.

Nadat Glastuinbouw Nederland en WUR in voorgaande jaren aparte events voor water en plantgezondheid organiseerden, is dit jaar gekozen voor een gezamenlijke bijeenkomst. Het feit dat beide thema’s op diverse onderwerpen een sterke overlap hebben, lag aan dit besluit ten grondslag. Dat geldt bijvoorbeeld op het vlak van emissiebeperking van gewasbeschermingsmiddelen, bij het werken aan biodiversiteit, maar ook op gebied van zoeken naar een weerbare teelt.

Na een welkomstwoord van Sjaak Bakker namens WUR, ging directeur Ruud Paauwe van Glastuinbouw Nederland in op de actualiteit van de huidige energiecrisis. Vervolgens besteedde hij aandacht aan de innovatieprogramma’s, die draaien binnen Stichting Kennis in je Kas (KijK). Die innovatieprogramma’s (Glastuinbouw Waterproof, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Kas als Energiebron) zijn opgesteld met als doel te komen tot een toekomstbestendige glastuinbouw.

Praktijkgericht
Het Water- en PlantgezondheidEvent stond, zoals de naam al duidelijk maakt, primair in het teken van de twee genoemde thema’s. Er zijn door de sector ambities vastgelegd en door middel van verschillende onderzoeken wordt toegewerkt naar oplossingen, die in de praktijk kunnen worden opgepakt.

Voor plantgezondheid lopen er verschillende onderzoeken met als doelstelling en uitgangspunt om het gewas met een afnemend middelenpakket gezond te houden. Meer biologie en meer techniek ter ondersteuning zijn daar onderdelen van. Voor water lopen er onderzoeken rondom het tegengaan van emissie/lekkages en het beschikbaar houden van voldoende goed uitgangswater.

Interactief
Deelnemers konden bij inschrijving voor het Event kiezen tussen 24 verschillende workshops en vier rondleidingen. De workshops waren veelal gericht op een bepaald thema, zoals weerbaarheid van het gewas (bovengronds of ondergronds), plantenvoeding & gewasgezondheid, jaarrond biologische bestrijding en beschikbaarheid van goed gietwater. De deelnemers hebben veel informatie gekregen over de lopende onderzoeken en de (tussentijdse) resultaten. Dankzij de interactieve workshops was het Event niet alleen een mooie gelegenheid om informatie op te nemen, maar ook om veel informatie met elkaar te delen.

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland - © 2024