Gewascoöperatie Eenjarige Zomerbloeiers opgericht

Met de ondertekening van de oprichtingsakte op dinsdag 24 februari is de Gewascoöperatie Eenjarige Zomerbloeiers een feit. De landelijke commissie Eenjarige Zomerbloeiers van LTO Glaskracht Nederland nam vorig jaar het initiatief om de gewascoöperatie op te richten.

Ruim 115 hectare (= ruim 75% van het beoogde areaal) heeft zich inmiddels achter dit plan geschaard. De landelijke commissie Eenjarige Zomerbloeiers fungeert als het bestuur van de gewascoöperatie. Bedrijven die nog niet deelnemen kunnen dat als nog doen.

De deelnemende bedrijven betalen €200 per hectare. Voor areaal boven de 5 ha €100 per hectare. De focus in het onderzoek ligt komend jaar met name op plantgezondheid. De leden van de gewascoöperatie kunnen knelpunten in de teelt doorgeven. De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt en later dit jaar voorgelegd aan de leden.

Dit is de achtste gewascoöperatie die is opgericht onder de vlag van LTO Glaskracht Nederland.

Op de foto van links naar rechts: Jeroen Stamsnijder, Ronald Bruinen en Richard Verbeek (Westland Partners)

Arthur van den Berg

Glastuinbouw Nederland - © 2024