Gezocht: plantmateriaal met verticillium

In mei is het project 'Masterplan Verticillium' gestart. Voor de eerste fase van het project is Glastuinbouw Nederland op zoek naar telers van chrysant of biologische groenten die op hun bedrijf te maken hebben met een aantasting door verticillium. Om kennis op te bouwen over deze schimmel, zijn zieke planten nodig voor onderzoek. Meer kennis over de voorkomende schimmelvarianten bij de verschillende gewassen, cultivars en/of binnen de verschillende kassen is nodig om tot een effectieve aanpak te kunnen komen in het voorkomen van verticillium verwelkingsziekte.

Lees hier meer over het project.

De ziekteverschijnselen van verticillium aan de planten zijn het gevolg van verstoppingen van de vaatbundels. Deze verstoppingen kunnen ontstaan door groeiende schimmel en door reacties van de plant zelf op de schimmel of op stoffen die door de schimmel worden geproduceerd. De verstoppingen van de vaatbundels leiden tot het afsterven van de stengel en van het blad en kunnen leiden tot de dood van de plant. De vaatbundels van aangetaste planten kunnen net als bij fusariumaantasting bruin verkleuren en dat maakt onderscheid tussen de twee schimmels erg moeilijk.

Eerste actie materiaal verzamelen
De komende maanden (tot en met september) willen we vooral kennis opdoen over de verschillende verticillium pathogenen en biotypen in de teelt van chrysant en de biologische teelt van paprika en aubergine en eventueel tomaat en komkommer. Welke soorten zijn er momenteel allemaal in de kassen? Zijn er binnen één kas verschillende soorten actief? Hiervoor hebben we monsters nodig van zieke planten, waarvan een aantasting van verticillium wordt vermoed. Daarnaast zullen op een aantal bedrijven verdergaande bemonsteringen (planten, grond, water, lucht) worden uitgevoerd om te herleiden hoe de schimmel zich verspreid.

Heeft u, als teler van chrysanten of biologische groenten, te maken met een aantasting van verticillium? U zou het project dan erg helpen door materiaal (stukken verwelkende stengel en/of bladeren graag per plant apart in een plastic zak verpakken en in een bubbeltjesenvelop of doos) op te sturen naar Wageningen University Research Bleiswijk of Wageningen. Dit materiaal wordt dan geanalyseerd. Onderzocht wordt of het daadwerkelijk om verticillium gaat en om welke soort het dan gaat. Per teler ontvangen we graag een aantal monsters (5 tot 10). Het liefst van verschillende plekken uit de kas en van verschillende cultivars indien mogelijk. Ook kan het zinvol zijn om monsters in te sturen van meerdere momenten in het zomerseizoen.

Wageningen University Research is volgens de AGV, verplicht om goedkeuring te vragen voor het gebruik van gegevens van de monsters die opgestuurd gaan worden door de telers. Hiervoor is het noodzakelijk dat het formulier dat u vindt onderaan dit bericht (bij de downloads) wordt ingevuld en meegestuurd met het materiaal.

Project masterplan verticillium
Het doel van het project is een vermindering van de verticillium-verwelkingsziekte door een geïntegreerde aanpak gebaseerd op gevoelige detectie van virulente biotypes, verbeterde bedrijfshygiëne op te identificeren kritieke punten in het teeltsysteem, verminderde inzet van stomen en een aanzet tot verbeterde inzet van minder gevoelige rassen, biologische middelen én methoden om plant en bodemweerbaarheid te verhogen. Het project heeft een looptijd van vier jaar (2022 - 2025).

Financiering en uitvoering
Dit project wordt gefinancierd en mogelijke gemaakt door Stichting Kennis in je Kas (KijK), LNV via topsector TU,  Deliflor, Dekker, Dümmen-Orange, Royal van Zanten, Chrysant NL, de landelijke commissie Biologische glasgroente en Glastuinbouw Nederland. De uitvoering van het project ligt bij Wageningen Plant Research.

Glastuinbouw Nederland - © 2024