Glas-voor-glas regeling Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft eind 2023 de glas-voor-glasregeling vastgesteld. Deze sluit aan bij de regels voor kassen in de Brabantse Omgevingsverordening die op 1 januari 2024 in werking traden. Met de glas-voor-glasregeling biedt de provincie solitaire glastuinbouwbedrijven en teeltondersteunende kassen de mogelijkheid om door te groeien.

Nu de regelingen in werking zijn getreden, kunnen ondernemers aan de slag met de voorbereiding op uitbreiding of verplaatsing van hun kas(sen). Ook ondernemers die een kas willen slopen, kunnen deze inbrengen voor de glas-voor-glas regeling. Meer informatie over de glas-voor-glasregeling is te vinden in paragraaf 7.5 van de Beleidsregel omgevingsrecht.

Webinar

ZLTO en Glastuinbouw Nederland organiseerden in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant een webinar over de glas-voor-glasregeling op 17 januari 2024. Het webinar is via deze pagina terug te kijken. In het webinar krijgt u informatie over de nieuwe regels voor kassen en komende de kansen die de glas-voor-glas regeling biedt aan bod. De vragen en antwoorden van het webinar zijn gebundeld in een Q&A welke ook op deze pagina terug te vinden is.

Wendy Klijn - Luijten

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024