Glasgroentebedrijven gezocht voor onderzoek naar goede werkomstandigheden in glastuinbouw van de toekomst

Samen met Wageningen Universiteit doet Glastuinbouw Nederland onderzoek naar goede werkomstandigheden voor werknemers die actief zijn in het primaire proces in de glastuinbouw (groenten en sierteelt). Dit zijn met name internationale werknemers. Na het voorwerk zoekt Glastuinbouw Nederland voor het vervolg vooral nog groenteteeltbedrijven die met dit onderzoeksproject willen meedoen.

Glastuinbouw Nederland heeft als belangrijke stakeholder zitting in de begeleidingscommissie van het project, met financiering van de Topsector T&U en de Club van 100. Het project is genaamd Joyride Horticulture. Wageningen Universiteit heeft bij Bas Hanemaayer (AgroCare) en Bert van Ruijven (Arcadia Chrysanten) testinterviews afgenomen. Na afloop hebben de onderzoekers de vragenlijst verbeterd, zodat de interviews voor een grotere populatie telers en HR-specialisten sneller en soepeler verlopen.
Na dit belangrijke voorwerk zoekt Glastuinbouw Nederland voor het vervolg vijf groenteteeltbedrijven en vijf sierteeltbedrijven die met dit onderzoeksproject willen meedoen. Het gaat om een gesprek met de eigenaar en twee internationale medewerkers. In de bijlage staat achtergrondinfo (in het Engels), onder andere over wat de onderzoekers uit de interviews willen halen. Het interview neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

Achtergrond
Om te zorgen dat de glastuinbouwsector een uitdagende, innovatieve, maar ook moderne en aantrekkelijke arbeidsomgeving wordt of blijft, worden machines en robots ontwikkeld die allerlei taken kunnen overnemen. Zoals het keuren van de kwaliteit van voedsel, het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen, het plukken, inpakken, tillen of dragen van kratten. Naast deze robots zijn (en blijven er voorlopig) ook werknemers nodig. Dus is het belangrijk dat werknemers in de glastuinbouw goed kunnen samenwerken met deze robots. Het is echter nog niet onderzocht hoe robots goed kunnen samenwerken met arbeiders, waardoor een veilige, rechtvaardige en aantrekkelijke werkplek ontstaat. Dit project onderzoekt op welke manieren robots en andere moderne innovatieve technologieën kunnen zorgen dat de glastuinbouw een rechtvaardige en aantrekkelijke werkplek wordt, waar werknemers langdurig willen blijven werken.

Onderzoeksvragen
De onderzoekers willen meer weten over:

  • Hoe mens en machine het beste taken kunnen verdelen in de glastuinbouw, door machine-learning technieken en logische redeneringen te combineren met menselijke kwaliteiten als creativiteit en flexibiliteit;
  • Hoe AI-systemen eruit moeten zien die betrouwbaar en verantwoordelijk gedrag vertonen dat bijdraagt aan veilige, gezonde en plezierige samenwerking met arbeiders en die waarden en behoeften van zowel werkgevers als arbeiders respecteert;
  • Wat glastuinbouworganisaties kunnen doen om te bevorderen dat de sector een uitdagende innovatieve, moderne en meer aantrekkelijke arbeidsomgeving wordt waar mensen graag willen werken.

 

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2024