Glastuinbouw in de media: Beyond Chrysant bij ‘5 Dagen’ van NTR-PowNed

Dinsdag 20 februari was eigenaar Wouter Duijvesteijn van Beyond Chrysant te horen in ‘5 Dagen …’ van NTR-PowNed. In het 30 minuten durende radioprogramma reageerde de teler uit Hoek van Holland op de stelling dat de glastuinbouw momenteel van alle kanten onder vuur lijkt te liggen. “De sector is volop in transitie. Misschien vertellen we als telers dat verhaal niet goed genoeg.”

Beluister de uitzending van NTR-PowNed via deze link. Het fragment over Beyond Chrysant en de glastuinbouw begint vanaf 3:42 minuut.

“Kan Nederland zonder glastuinbouw?” Zo begon presentatrice Jo van Egmond het programma, verwijzend naar eerdere uitspraken van Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank. Wouter Duijvesteijn van Beyond Chrysant beantwoordt die vraag met een volmondig ‘ja’ en noemt daarbij het feit dat het totale glastuinbouwcomplex voor bijna €8 miljard bijdraagt aan de Nederlandse economie. “Bij veel mensen bestaat echter nog steeds een verouderd beeld over onze sector. Men denkt aan vuil werk waar je vieze handen van krijgt, een hoog gasverbruik en bestrijdingsmiddelen. Misschien vertellen wij ons verhaal ook niet goed genoeg”, aldus Duijvesteijn.

Hij legt uit dat telers gas gebruiken om stroom te maken. “Daarbij blijft afval over: warmte en CO2. Laten we die nu goed kunnen gebruiken om bloemen mee te telen. Vroeger ging de warmte de rivier en de CO2 de lucht in.”

Arbeidsmigranten
Duijvesteijn vertelt ook dat hij jaarrond vijftien mensen in dienst heeft, van wie de helft arbeidsmigrant is. Hij benadrukt daarbij dat er arbeidsmigranten zijn die goed integreren in Nederland en er ook willen blijven wonen. Voor de arbeidsmigranten die hier tijdelijk zijn, huurt hij woningen in het dorp.

Biologisch evenwicht
Dat glastuinders allemaal gifspuiters zouden zijn, noemt Duijvesteijn een vooroordeel dat niet waar is. “Het gifgebruik is bijna nul. Waar we echt goed in zijn, is het creëren van een biologisch evenwicht in onze kas. Dat doen we door plaaginsecten met andere beestjes te bestrijden en met schimmels. Natuurlijk is af en toe een correctiemiddel nodig om het biologisch evenwicht te herstellen, maar dat is geen gif want anders zou je ook de goede beestjes dood maken.”

Kas als zonnecollector
In de landelijke energietransitie kan de glastuinbouw volgens Duijvesteijn een belangrijke rol spelen. “Een kas is een zonnecollector die in staat is vier keer zoveel warmte te oogsten als dat er nodig is voor de teelt. Dat past heel mooi in het model voor de energietransitie van onze omgeving. Kassen kunnen bijvoorbeeld een rol spelen bij de verwarming van nabijgelegen woonwijken.”

Quincy von Bannisseht

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024