Glastuinbouw Nederland verwacht daadkracht Kabinet nu gaslevering mogelijk in het geding komt

Verschillende experts gaven deze week in diverse media aan dat de leveringszekerheid van gas deze winter niet kan worden gegarandeerd. Dit komt mede doordat het kabinet de gaslevering volledig overlaat aan commerciële partijen. Voor sectoren als de glastuinbouw kan dat mogelijk nadelig uitpakken. Maar het is, volgens Glastuinbouw Nederland, nog te vroeg om hier wat over te zeggen.

Dat er een kans is op een te kort aan gas wil niet zeggen dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren en al helemaal niet wanneer precies. Onder andere de strengheid van de winter en de geopolitieke ontwikkelingen spelen hierbij een rol. Daarnaast is onbekend wie of welke sector bij een gastekort als eerste wordt afgeschakeld of moet afschakelen, of hoe het in een dergelijke situatie überhaupt in zijn werk gaat. Gasunie geeft op haar website aan waarnaar wordt gekeken bij het eventueel afschakelen van partijen. Die parameters zijn: de omvang van de partij, de geografische locatie, de snelheid waarmee partijen kunnen worden afgeschakeld (en weer bijgeschakeld) en de gevolgen van de afschakeling. Die informatie is te vinden op de website van Gasunie.

Nog geen scenario overheid
In de uitzending van het programma Nieuwsuur van maandag 13 december werd duidelijk dat er door de overheid momenteel wordt gewerkt aan een plan, dat begin volgend jaar af moet zijn. Dat betekent dus dat er op dit moment nog geen scenario ligt. De combinatie van het stoppen met de eigen productie van gas in 2018 vanuit Groningen, de gasvoorziening volledig overlaten aan de commerciële partijen en het niet hebben van een stok achter de deur of noodplan, vindt Glastuinbouw Nederland een bijzonder gevaarlijke zet van Kabinet en overheid. Glastuinbouw Nederland roept de overheid daarom op om dat plan zo snel mogelijk klaar te hebben, uiteraard in overleg met sectoren én experts. Glastuinbouw Nederland werkt momenteel samen met de overheid verschillende denkbare scenario’s uit om de effecten daarvan te kunnen bepalen en mogelijke oplossingsrichtingen te vinden.
Alle mogelijke gevolgen van een gastekort in de glastuinbouw hebben een negatief effect op de financiële gezondheid en investeringscapaciteit van de bedrijven in de glastuinbouw en daarmee op de energietransitie. Glastuinbouw Nederland vindt het belangrijk te benadrukken dat er een rechtstreeks nadelig effect is van de huidige energieprijzen, gedreven door een mogelijke gastekort, op de energietransitie van de glastuinbouw.

Ook duurzame ondernemers worden geraakt
De hoeveelheid SDE-subsidie die je ontvangt voor bijvoorbeeld geothermieprojecten wordt bepaald op basis van een referentieprijs die is gebaseerd op de gasprijs. Om precies te zijn is die referentie voor 2022, afhankelijk van de beschikking, 70% of 90% van het gemiddelde van alles CAL22’s. Hoe hoger deze referentieprijs, hoe lager de subsidie, want in theorie nemen de meerkosten van het duurzame alternatief ten opzichte van de referentie, gas, dan af. Dit resulteert in een hogere prijs voor warmte. Glastuinbouw Nederland probeert al een aantal jaren deze referentie om te zetten naar een referentie op basis van de WKK spark-spread, omdat dit een stabielere factor is en een referentie waar ondernemers mee rekenen. In het licht van de huidige energieprijzen proberen we dit opnieuw voor elkaar te krijgen. Dit alles in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE). Momenteel zijn er plannen gepresenteerd aan het ministerie van EZK, het ministerie dat verantwoordelijk is voor de systematiek van de SDE++.

Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland - © 2024