Glastuinbouwgebied Het Grootslag behaalt als eerste de klimaatdoelen voor 2030

Maandag 13 maart hebben Greenport Noord-Holland Noord, ECW energy, Glastuinbouw Nederland, Provincie Noord-Holland, ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Mike Gitzels (namens de ondernemers) de Gebiedsvisie Energie voor het glastuinbouwgebied Het Grootslag aangeboden aan de Gemeente Medemblik. Dit glastuinbouwgebied heeft al de klimaatdoelen voor 2030 behaald en is daarmee de eerste van Nederland.

Wethouder Duurzaamheid Harry Nederpelt is trots op de ondernemers: "Zij spelen in de Champions League van de glastuinbouw." Kwekers in Het Grootslag zijn aangesloten op een warmtenet dat haar warmte uit een geothermiebron haalt. Daarnaast maakt het gebruik van een biomassa-installatie. Deze mix zorgt ervoor dat nu meer dan vijftig procent van de energievraag duurzaam wordt ingevuld.

Gedeputeerde Ilse Zaal van provincie Noord-Holland heeft economie en de twee Greenports binnen de provincie Noord-Holland in haar portefeuille. Zij kwam naar Medemblik om de gebiedsvisie aan de wethouder te overhandigen. "Sinds ik gedeputeerde werd, heb ik ontdekt hoe vernieuwend en ondernemend de glastuinbouwsector in Noord-Holland is. Ik was echt verrast", aldus Zaal.

Glastuinbouwgebied Het Grootslag voldoet nu al aan de doelen voor de glastuinbouwsector voor 2030 uit het Klimaatakkoord. Deze klimaatdoelen voor 2030 zijn volgens de gemeente en de betrokken ondernemers nog maar een tussenstap. In 2040 moet Het Grootslag klimaatneutraal zijn en geen CO2 meer uitstoten. "We willen daarvoor nog meer aardwarmte gaan winnen. En ook de stroomvoorziening gaan we verder verduurzamen", zegt ECW-directeur Robert Kielstra. "Onze peilen zijn gericht op verdere verduurzaming."

Ondernemers, overheden, onderzoek en onderwijs hebben allen een rol om de verduurzamingsambities waar te maken, maar samenwerking is de sleutel tot succes. Deze samenwerken wordt georganiseerd binnen Greenport Noord-Holland Noord.

Foto: Harry Nederpelt ontvangt de gebiedsvisie uit handen van gedeputeerde Ilse Zaal

Wilbert Ammerlaan

Glastuinbouw Nederland - © 2024