Glastuinbouwondernemers PrimA4a richten energiecoöperatie op

Glastuinbouwbedrijven in PrimA4a hebben op vrijdag 27 oktober gezamenlijk de Energiecoöperatie PrimA4a opgericht. De coöperatie is een samenwerking van de glastuinbouwbedrijven in het gebied en heeft tot doel om de bedrijven te voorzien in duurzame energie tegen concurrerende prijzen en met hoge leveringszekerheid Een 10-tal  bedrijven met een gezamenlijk teeltareaal van ca. 100 hectare zijn lid geworden van de coöperatie.

De oprichtingsvergadering vond plaats bij Schenkeveld Schiphol. Kersverse voorzitter van de coöperatie Jacco Besuijen: “Met de oprichting van de Energiecoöperatie PrimA4a slaan de glastuinbouwbedrijven in het gebied de handen ineen om samen werk te maken van de energietransitie. Concrete aanleiding voor de oprichting van het samenwerkingsverband is een verkenning die we hebben uitgevoerd naar de toepassing van datacenterwarmte dat perspectief biedt op een haalbaar project. De komende periode gaan we samen met een warmtenet exploitant en een datacenter de casus nader onderzoeken en uitwerken. Als alles volgens planning verloopt zou er in 2026 duurzame warmte beschikbaar kunnen zijn voor onze leden.”

De oprichting van de Energiecoöperatie PrimA4a is een resultaat van de gezamenlijke inspanning van Greenport Aalsmeer en Glastuinbouw Nederland met de tuinbouwbedrijven. Jeroen Larrivee, coördinator energietransitie bij Greenport Aalsmeer: “In 2021 hebben we samen met Glastuinbouw Nederland de energieprofielen van alle bedrijven in de Greenport Aalsmeer in kaart gebracht. Op basis van deze informatie zijn we verkenningen gaan uitvoeren naar de inpassing van zowel datacenterwarmte als aardwarmte uit Rijnland.”

Hans van den Berg van Glastuinbouw Nederland feliciteert de ondernemers in PrimA4a met de oprichting van de Energiecoöperatie. “Vanuit Glastuinbouw Nederland ondersteunen wij energiecoöperaties bij de oprichting en verdere bedrijfsvoering. Om versnelling in de energietransitie in deze regio te realiseren en de sectorale doelstellingen te halen, zijn maatregelen op gebiedsniveau nodig.”

Glastuinbouw Nederland - © 2024