Goed voorbeeld doet goed volgen

Seizoenarbeid heeft eigen kenmerken en eigen aandachtspunten. In het bijzonder bij internationaal werkende mensen. Om tijdelijk te werken in een ander land is veel informatie nodig. Zoals informatie over je rechten als werknemer en regels voor de werkgever of informatie over hoe je veilig en gezond kunt werken.

Anderhalf jaar geleden (14 oktober 2021) zetten LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, FNV, Doorzaam en Stigas hun handtekening onder de intentieverklaring Uitzendkrachten werken veilig. Doel was om met verschillende activiteiten de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten in de land- en tuinbouw te verbeteren. Inmiddels is het bijbehorende project afgerond.  Binnen het project is ook het E-book Veilig werken ontstaan. Met dit e-book kunnen ondernemers zelf aan de slag om veilig werken voor (internationale en of flex) medewerkers te bevorderen.  

Waarom dit e-book?
Uitzend- en flexkrachten verdienen specifieke aandacht. Door het werk dat zij doen hebben zij vaak te maken met blootstelling aan gevaarlijke stoffen, ongevallen en lichamelijke belasting. Daarnaast hebben internationale uitzendkrachten door hun geringe kennis van de Nederlandse taal moeilijker toegang tot belangrijke informatie en ondersteuning gericht op veilig en gezond werken. Tot slot is ook vaak niet helder wat de verantwoordelijkheid is van de inlener, het uitzendbureau en de uitzendkracht zelf als het gaat om de zorg voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor uitzendkrachten. Het e-Book helpt hierbij met 8 te doorlopen stappen. Per stap krijg je tips, informatie en instrumenten aangereikt. Ook vind je voorbeelden van andere bedrijven.

  1. Werving en selectie
  2. Wie doet wat?
  3. Afspraken over voertaal en communicatie
  4. Introductie binnen het bedrijf
  5. Hoe maak ik werkinstructies?
  6. Instructies en voorlichting op de werkplek
  7. Toezicht
  8. Een veilige cultuur is een continu proces

Goed voorbeeld bij ELA
Glastuinbouw Nederland is actief in het netwerk van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) voor onder andere het uitwisselen van goede ervaringen en praktijken met seizoenswerk. Omdat iedereen veilig en gezond moet kunnen werken hebben wij het e-book als voorbeeld ingediend bij de ELA.

Het project rondom de intentieverklaring Uitzendkrachten werken veilig is afgerond en er is veel gebeurd, maar we zijn er nog niet. De aangesloten organisaties blijven daarom communiceren over het thema en de opgeleverde producten.

Ook zijn activiteiten gericht op internationale medewerkers en flexkrachten verankerd in plannen van de individuele organisaties.  

Meer weten? Bekijk de website en lees het e-book.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024