Goede stand gewas en weinig meeldauw bij Perfecte roos

In het onderzoek ‘Een Perfecte roos is duurzaam geteeld’ zijn de telers tijdens een online meeting bijgepraat over de stand van het gewas en de gewasbescherming. Zoals gebruikelijk hadden twee telers samen met de onderzoekers de kas bezocht voor een bijeenkomst van de begeleidingscommissie. Vervolgens werden online beelden uit de kas met de overige telers gedeeld en besproken. Daarbij vertelden de telers over hun indrukken en werden de tussentijdse resultaten in een presentatie toegelicht.

Het gewas Red Naomi! staat er goed bij. Het blad is groot. Het is mooi hersteld na de zomer. Het streven is dit deze winter vast te houden. Avalanche werd lichter van gewicht in verhouding tot de lengte. Om het gewicht van de takken Avalanche te laten toenemen, is vanaf half november de streefwaarde voor de etmaal temperatuur verlaagd naar circa 18.7°C. De uitlopende knoppen lijken al wat zwaarder te worden. De telers adviseren ook om vooral op gewicht van de takken te richten. De knopvorm moet wel voldoende zijn, maar is niet de eerste prioriteit. In de uitbloeiproeven voldoen beide rassen goed met een houdbaarheid van twee weken en de bloemen komen voldoende open.

Meeldauw
De meeldauwbeheersing in Red Naomi! heeft als basis om de vijf dagen een bespuiting met melasse en dagelijks een behandeling met UV. Dit wordt aangevuld met zachte, groene middelen en dit recept werkt goed. Er is weinig meeldauw aanwezig. In de Avalanche zijn wel haarden van meeldauw, vooral op die plekken waar het gewas heel dicht is. Daar vind je meeldauw op de bladeren die niet worden bereikt met de UV stralen en die ook bij bespuiting moeilijk worden geraakt. Bovendien is het op die plekken relatief vochtiger zodat meeldauw makkelijker kan ontkiemen.

Energie
De productiecijfers lieten vanaf september een stijgende lijn zien en waren de afgelopen vier weken duidelijk hoger dan vorig jaar in dezelfde tijd. De lichtbenutting is goed. Voor belichting wordt er dezelfde hoeveelheid energie gebruikt als vorig jaar. Voor verwarming wordt meer gebruikt, maar nog steeds is er op jaarbasis een balans tussen gebruikte energie voor verwarming en energie onttrokken aan de kas door de koeling.
Al met al een goed gewas en een positief verlopen digitaal kasbezoek met veel interactie tussen de deelnemers aan de meeting.

Het onderzoek ‘Perfecte Roos duurzaam geteeld’ wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, het energie-innovatie programma van het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland, en door de gewascoöperatie roos.

Kas als Energiebron

Arie de Gelder (WUR)

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024