Goedkeuring Programmaraad KijK voor project plantgezondheid 'Weerbare teeltsystemen'

De Programmaraad van Kennis in je Kas heeft in de vergadering van eind maart groen licht gegeven voor het plantgezondheidsproject 'A million friends: weerbare teeltsystemen'. Doel van dit project is om gewasoverstijgend nieuwe weerbare teeltsystemen te ontwikkelen met circulaire substraten, die worden geaccepteerd door het algemene publiek.

Dit deelproject dient verschillende doelen:

  • Inzicht in effectiviteit van het aanbrengen van biodiversiteit om de weerbaarheid van planten te verhogen
  • inzicht in de opbrengsten van tomaat op verschillende circulaire substraten, in vergelijking met regulier steenwol, en de invloed op het bodemleven bij het gebruik van die alternatieve substraten.
  • De circulaire substraten zijn deels afkomstig uit andere sectoren van de tuinbouw (aardbeien en champignons)
  • Welk watermanagement noodzakelijk is voor circulaire substraten (water- en mestgift wijken af van reguliere teelt)

De meerwaarde voor de prakrijk is dat door verhoging van de weerbaarheid van gewassen, ongewenste schimmels minder kans krijgen schade aan te richten. Onderzoek moet aantonen dat dit kan middels een eenvoudig te bereiden stabiel preparaat uit champost. Door het inzetten van circulaire substraten (deels afkomstig uit andere sectoren van de tuinbouw), met een lagere milieubelasting en hogere weerbaarheid door meer bodemleven in het substraat, wordt .een bijdrage geleverd aan het verduurzamen van de glasgroenteteelt.

Het complete projectoverzicht is te lezen op de website van Glastuinbouw Nederland en van Kennis in je Kas.

Margreet Schoenmakers

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024