Grote etiketuitbreiding voor Botector

Door een goede samenwerking van Glastuinbouw Nederland en SAN Agrow Holding GmbH is onlangs de etiketuitbreiding van Botector tot stand gekomen. Het middel op basis van Aureobasidium pullulans DSM 14941 is hierdoor inzetbaar gekomen voor een groot aantal groente-, fruit- en sierteelten. Deze etiketuitbreiding is gefinancierd door het Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen.

”Goed nieuws dat voor tomaat een aanvulling op het middelenpakket op Botrytis is gerealiseerd. Gebruik van biologische middelen heeft volop onze aandacht. Echter dan moeten ze ook wel voor onze ‘grote teelt’ beschikbaar komen”, aldus Vincent van der Lans, tomatenteler en lid van de ondernemersgroep Plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland.

Fonds Kleine Toepassingen
De etiketuitbreiding is tot stand gekomen door samenwerking tussen de toelatinghouder SAN Agrow Holding en de Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van Glastuinbouw Nederland. De aanvraag en beoordelingskosten van deze NLKUG-aanvraag zijn gefinancierd uit het Fonds Kleine Toepassingen. Het Fonds  toepassingen wordt door de overheid (ministerie van LNV) en door het landbouwbedrijfsleven gefinancierd.

Proefbespuiting
Omdat deze aanvraag is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009, is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel wordt gebruikt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Lees hier het actuele Wettelijk gebruiksvoorschrift van Botector 16066N.

Neem voor meer informatie contact op met Jeannette Vriend, telefoon: 06 307 320 68.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024