Heeft u uw aardgas- of warmtegebruik al doorgegeven in de Gecombineerde opgave?

Wanneer geeft u uw aardgas- of warmtegebruik op in de Gecombineerde opgave? En wanneer vult u iets anders in? Met andere woorden: wanneer bent u als glastuinder CO2-plichtig en wanneer niet? RVO heeft een overzicht gemaakt voor het invullen van de Gecombineerde opgave voor de CO2-regeling.

Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland - © 2024