Helma Hoff nieuwe netwerkcoördinator Roos, Lelie en Radijs

Met ingang van 1 april jongstleden is Helma Hoff toegevoegd aan het team van netwerkcoördinatoren van Glastuinbouw Nederland. Zij neemt de gewasgroepen Roos, Lelie en Radijs voor haar rekening. Helma beschikt over ruime ervaring in de belangenbehartiging voor de plantaardige sectoren.

Die ervaring heeft ze voor een belangrijk deel opgedaan bij de ZLTO. “Daar was mijn laatste functie ‘belangenbehartiger plant, met plantgezondheid als centrale thema. In deze periode heb ik ook een project gedaan voor de glastuinbouw. Eerder was ik vooral actief voor de vakgroepen boomteelt en vollegrondsgroenten.”

Rendabele toekomst
Een van de redenen voor haar overstap naar Glastuinbouw Nederland is dat Helma erg veel zin heeft om specifiek voor deze sector aan de gang te gaan. “De wereld is erg onrustig op dit moment en dat ervaren ondernemers in de glastuinbouw in grote mate. Ik wil me er heel graag voor inzetten dat ondernemers binnen de gewasgroepen Roos, Lelie en Radijs een rendabele toekomst houden. Daarvoor komen meerdere vraagstukken en uitdagingen bij elkaar. Dat maakt deze functie juist zo interessant.”

Brede ervaring
Helma komt oorspronkelijk niet van een tuinbouwbedrijf, maar is wel van jongs af aan al geïnteresseerd in alles wat groeit en bloeit. Dat verklaart haar tuinbouwstudie in Wageningen, met onder andere een afstudeeropdracht in komkommer. “Ik heb voor mijn periode bij ZLTO onder andere gewerkt bij het Landbouwschap en de provincie, dus ook de ambtelijke kant van de glastuinbouwdossiers zijn mij niet vreemd. Ik kan mijn brede ervaring derhalve inzetten voor de belangen van de telers die zijn aangesloten bij Glastuinbouw Nederland.”

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024