Herijking en transitie rode draad tijdens EnergiekEvent 2023

Het nu én de toekomst van het energiedossier van de glastuinbouw krachtig samengevat in twee woorden: herijking en transitie. Ook het programma van het Energiek-Event, dat op woensdagmiddag 7 juni werd georganiseerd bij Wageningen University & Research (WUR) en Delphy in Bleiswijk, kon ruwweg worden verdeeld over beide kenmerken.

Workshops en presentaties over telen in tijden van een rigoureus veranderde energiemarkt enerzijds en volop aandacht voor de beleidsmatige aanpak van de energietransitie anderzijds. Dat laatste aspect werd gelardeerd door de overhandiging van het eerste exemplaar van de vernieuwde Energievisie van Glastuinbouw Nederland.

Bekijk het visiedocument Energie hier.

Het was Eric Poot van WUR, de presentator tijdens het plenaire deel, die in zijn opening beide facetten benoemde. Als voorproefje van het uiteenlopende aanbod van workshops over actueel onderzoek in deel twee van het programma en als inleiding van zijn gesprek met voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland en Inge Lardinois van het ministerie van LNV als eerste onderdeel van het drukbezochte EnergiekEvent.

Energieconvenant
Beide gastspreker keken allereerst terug op het een half jaar geleden door de glastuinbouw en de ministeries van LNV, EZK en Financiën ondertekende Energieconvenant. Centrale boodschap van zowel Glastuinbouw Nederland als LNV: dat convenant laat de overheid zien dat de glastuinbouw een sector is die niet afwacht, die iets wil en iets kan. Dat heeft zich vertaald in de positieve besluitvorming van het Kabinet in de voorjaarsnota. “Zonder convenant hadden we dat niet voor elkaar gekregen.” Dat betekent niet dat er geen zorgen zijn aan beide kanten. Zorgen die met name worden gevoed door de stapeling van energiemaatregelen die op de glastuinbouw af komen. Met name de verhoging van de energiebelasting werd in dat kader genoemd. De impactanalyse die momenteel nog loopt, moet de nodige kou uit de lucht halen. De glastuinbouw vertrouwt daarbij op de uitspraak van staatssecretaris Van Rij van Financiën dat er beslist een rendabele glastuinbouwsector moet overblijven.

Integraal vraagstuk
Nieuw, toekomstbestendig beleid maken is één, maar het zijn de bedrijven die met elkaar de ambities moeten waarmaken. De aanwezige telers en toeleveranciers mochten derhalve nadrukkelijk hun visie geven tijdens het interactieve deel van de opening. Belangrijkste conclusies: duurzaamheid en energiebesparing zijn de onderwerpen die de meeste respondenten bezighouden op gebied van energie, de meeste investeringen worden door teeltbedrijven voorzien in LED-belichting, schermen en luchtbehandeling, maar ook geothermie scoorde hoog. Dat ontlokte bij Inge Lardinois de mededeling dat LNV in de tweede helft van dit jaar komt met een nieuwe regeling voor warmte-infrastructuur.
De vraag aan de zaal waar Kas als Energiebron de komende vier op in moet zetten, leverde een breed en kleurrijk palet op. In reactie daarop stelde Adri Bom-Lemstra dat er meer integrale vraagstukken op tafel zullen komen. “Energie, water en plantgezondheid zullen meer en meer ineen grijpen. Dat is zeker ook een uitdaging voor Glastuinbouw Nederland en daar zijn de eerste stappen zeker al voor gezet.”

Energievisie
Het plenaire deel werd afgesloten met de presentatie van de vernieuwde Energievisie van Glastuinbouw Nederland: De klimaatneutrale kas in 2040. “De stip op 2040 hebben we jaren geleden al gezet en daar worden we door de overheid om geprezen. Maar dan moeten we het wel waarmaken. Dat vereist dat we die visie uit 2017 tegen het licht houden, om in te kunnen spelen op de actuele ontwikkelingen. Zo is het maatschappelijk sentiment rond biomassa flink veranderd de laatste jaren, maar biedt waterstof sneller dan verwacht mogelijkheden voor de glastuinbouw”, zo vatte  de voorzitter van Glastuinbouw Nederland samen. In de visie zijn de beschikbare middelen aangepast en is de warmtecirkel vernieuwd. “Energiebesparing maakt daar geen onderdeel meer van uit, want dat gaan we sowieso doen. In 2040 hebben telers 35% minder warmte nodig dan in 2017 dankzij de gerealiseerde energiebesparing.” De reactie van Inge Lardinois na het in ontvangst nemen van de visie zegt veel over de gezamenlijke doelstelling van het ministerie en de sector: “Complimenten aan de glastuinbouw, ga zo door.”
De herijking van telers op de teelt van vandaag en de komende winter is in volle gang, dat geldt ook voor de transitie die mede daardoor een versnelling en nieuwe impuls lijkt te krijgen.

De bondige versie van het visiedocument is toegevoegd als linkje bovenaan dit artikel en onderstaand als download.

Fotobijschriften:
Hoofdfoto: Adri Bom-Lemstra overhandigt de vernieuwde Energievisie van Glastuinbouw Nederland aan Inge Lardinois van LNV.
Foto 2 en 3: Volop zon als extra energie voor wederom een drukbezocht EnergiekEvent in Bleiswijk.

Bekijk hier de presentaties van het event.

Kas als Energiebron

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024