Hoogheemraadschap gaat lekkages uit kassen terugdringen in Oude Polder van Pijnacker

Medio september is het Hoogheemraadschap van Delfland gestart met de Gebiedsgerichte Aanpak in glastuinbouwgebied de Oude Polder van Pijnacker, in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Met deze aanpak werkt Delfland aan het terugdringen van lozingen en lekkages uit kassen.

De glastuinbouwsector heeft met zo’n 1.500 ondernemingen veel invloed op de waterkwaliteit in het gebied van Delfland. Lozingen en lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit kassen staan de doelen voor schoon, gezond en levend water in de weg. In 2014 is daarom begonnen met de Gebiedsgerichte Aanpak. Daarin werkt Hoogheemraadschap Delfland samen met ondernemers, toezichthouders van Omgevingsdienst Haaglanden, gemeenten en Glastuinbouw Nederland aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden binnen Delfland. Daarbij wordt gebied voor gebied afgewerkt. Op 19 september is gestart in de Oude Polder van Pijnacker.

Meetcampagne
De Gebiedsgerichte Aanpak begint altijd met een intensieve meetcampagne. Met een fijnmazig meetnet controleren medewerkers 24/7 in een polder of boezemgebied de waterkwaliteit op meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Zo ontstaat een goed beeld waar te hoge concentraties in het water voorkomen.
De meetresultaten bespreekt Delfland met de ondernemers en ook welke verbeteringen zij in hun bedrijf kunnen doen om lekkages te voorkomen en op welke termijn die worden doorgevoerd. In gebieden waar deze aanpak eerder is toegepast , zijn nauwelijks meer bewuste lozingen te zien, minder lekkages en meer waterbewuste ondernemers.
Bron: Hoogheemraadschap van Delfland

Glastuinbouw Waterproof

Arthur van den Berg

Jaarplan Regio 2024

Glastuinbouw Nederland wil samen met ondernemers, regionale bestuurders en partners een toekomstbestendige glastuinbouw in de regio realiseren. Ook in 2024 staat deze ambitie centraal binnen de regio's.

Glastuinbouw Nederland - © 2024