Hulp bij het kiezen van de duurzaamste verpakking krijgt update

Hoe kies je als ondernemer in de sierteelt of voedingstuinbouw een goede en duurzame verpakking voor je producten? Greenport West-Holland introduceerde daar vorig jaar twee handige Beslisbomen Duurzaam Verpakken voor. Deze gratis te downloaden tools hebben nu een update gekregen.

De nieuwste wet- en regelgeving is erin verwerkt, de Beslisbomen zijn dankzij tips van gebruikers overzichtelijker ingericht en er zijn best practices van gebruikers aan toegevoegd. 

Het kiezen van een verpakking is een complex vraagstuk waarin materiaalkeuze, belangen, kosten, techniek, de afvalverwerkingsketen en export een rol spelen. Daardoor is het voor ondernemers - zoals producenten, handelaren, exporteurs en afnemers - niet eenvoudig te bepalen welke verpakking het meest duurzaam is. Idee achter de Beslisbomen Duurzaam Verpakken voor de sierteelt- en AGF-sector is daarom: ondernemers modellen aanreiken waarmee zij de juiste keuzes kunnen maken.

De Beslisboom helpt de ondernemer bij het stellen van doelen voor verduurzaming van deverpakkingen, het analyseren van de huidige verpakkingen in het bedrijf, het kiezen van een strategie om verpakkingen te verduurzamen en het communiceren van de gekozen strategie. Gebruikers worden stap voor stap meegenomen in het document.

Meerjarenprogramma
De Beslisbomen zijn een initiatief van een consortium onder leiding van Greenport West-Holland. De netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen in het regionale tuinbouwcluster, kent sinds enkele jaren een programma Plastics. Doel daarvan is te komen tot circulaire verpakkingen en teeltmaterialen. Vanuit het programma bleek er behoefte te zijn aan meer duidelijkheid over wat duurzaam verpakken inhoudt en hoe ondernemers dat zelf kunnen aanpakken.

Naast Greenport West-Holland bestaat het consortium uit: Orchidee Nederland, Levarht en Modiform. Er is ondersteuning vanuit het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. De uitvoering is in handen van Partners for Innovation, adviesbureau voor circulaire en duurzame innovaties. Inmiddels zijn de volgende organisaties aan de slag gegaan met de Beslisbomen: Glastuinbouw Nederland, Orchidee Nederland, GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), Tuinbranche Nederland en Royal Lemkes.

Contactpersonen namens Glastuinbouw Nederland: Astrid van der Helm en Quincy von Bannisseht.

Quincy von Bannisseht

Glastuinbouw Nederland - © 2024