Hulp bij problemen met mentale weerbaarheid in crisistijd

Het is voor veel glastuinbouwondernemers een lastige tijd. Met name als gevolg van de energiesituatie moeten zij moeilijke en ingrijpende beslissingen nemen en soms zelfs besluiten het bedrijf te beëindigen. Dit zijn zakelijk ingrijpende beslissingen die ertoe kunnen leiden dat ondernemers, maar ook hun gezinnen, onder veel druk komen te staan.

Door onvoldoende liquiditeit, het afscheid moeten nemen van medewerkers, de onzekerheid over het voortbestaan van het bedrijf en dergelijke, kunnen ondernemers onder een grote druk komen te staan. Die druk kan invloed hebben op de mentale weerbaarheid van ondernemers. Juist ook omdat de huidige crisis waarschijnlijk nog wel enige tijd aanhoudt.

Aanspreekpunten regionale organisaties
Het is voor ondernemers van belang aandacht te hebben voor zijn of haar mentale weerbaarheid, maar ook die van collega’s. Gevoelens van frustratie, boosheid of verdriet hebben een uitlaatklep nodig. Zorgen delen of gewoon ‘het hart te luchten’ kan enorm helpen. Binnen de drie regionale organisaties (LTO Noord, ZLTO en LLTB) zijn hiervoor aanspreekpunten aanwezig. Ondernemers staan er dus niet alleen voor. Het is van belang om tijdig hulp in te schakelen bij zorgen over de eigen mentale situatie of van collega’s.

LTO Noord Informatiecentrum
Het informatiecentrum is het eerste aanspreekpunt voor leden. Zij bieden een luisterend oor, professioneel advies en verwijzen desgewenst door naar specialisten. LTO Noord werkt onder andere samen met de vrijwilligers van Zorg om Boer en tuinder en diverse onafhankelijke coaches. Het informatiecentrum is bereikbaar via 088- 888 66 66. Meer informatie is hier te vinden.

LLTB ledenzorg
Voor tuinders in Limburg die ondersteuning zoeken, heeft LLTB voor zowel leden als niet-leden haar loket ledenzorg opengesteld. Hier kunnen ondernemers terecht voor een luisterend oor of andere hulpvragen (van emotionele, psychische of sociaal- economische aard). In gezamenlijkheid wordt gezocht naar de gepaste hulp. LLTB ledenzorg is bereikbaar op 06-13606716. Meer informatie staat hier.

ZLTO
Naast de ZLTO informatielijn (073-217 33 33 of info@spam-protectzlto.nl) zijn er drie sociaal werkers in dienst die kosteloos kunnen langskomen en gesprekken voeren wanneer ondernemers er even doorheen zitten. Meer informatie is hier te vinden.

Trek tijdig aan de bel
Dus bij emotionele of psychische problemen, of zorgen over een collega, is het dringende advies dit tijdig te bespreken! Wacht niet af, maar zoek hulp en wijs collega’s op de beschikbare professionals die vrijblijvend beschikbaar zijn en uiteraard vertrouwelijk werken.

Hans van Geest

Glastuinbouw Nederland - © 2024