Human Capital Agenda 2023 - 2025: de speerpunten

Afgelopen september is de eerste versie van de Human Capital Agenda opgesteld. Komende maand wordt deze afgerond en door het bestuur vastgesteld. Voor nu kun je de speerpunten voor de komende drie jaar hier al bekijken.

Op de heidag van 19 september 2022 is met ondernemers en stakeholders het fundament gelegd voor de Human Capital Agenda 2023-2025.  Deze agenda bouwt voort op de Human Capital Agenda 2020-2022 en de acties die daaruit zijn voortgekomen. De komende weken gebruiken we om de agenda - in dialoog met de leden en omgeving - te toetsen en te verrijken. Naar verwachtins wordt de definitieve versie van de HCA 2023-2025 en het jaarplan voor 2023 in december 2022 vastgesteld.
 
Onze ambitie
Als glastuinbouw willen we bekend staan als een toekomstgerichte sector met respect voor mens, natuur en milieu. Een sector waar het goed werken is, met uitstekende perspectieven en doorgroeimogelijkheden. Om die ambitie te realiseren, moeten we die belofte eerst en vooral veel beter en breder waarmaken in de praktijk. Je kunt je wel profileren als aantrekkelijk werkgever; maar je zult het vooral moeten zíjn. Door invulling te geven aan goed, mensgericht werkgeverschap en de sector beter te profileren zorgen we dat meer mensen (blijven) kiezen voor werken in de glastuinbouw.
 
Speerpunten
Uit een inventarisatie door de ondernemersgroepen CAO & Pensioen en Arbeidsmarkt & Onderwijs zijn vijf speerpunten gedestilleerd. Hier gaat Glastuinbouw Nederland samen met de leden en andere betrokkenen de komende jaren aan gaat werken binnen de Human Capital Agenda.

De speerpunten zijn:

 1. Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden optimaliseren
 2. Inzetten op Leven Lang Ontwikkelen 
 3. Nieuwe bronnen aanboren op de arbeidsmarkt
 4. Flexwerk duurzaam aantrekkelijk maken
 5. Werken in de glastuinbouw aantrekkelijker profileren

Wat betekent dit voor internationale werknemers?
Eén van de speerpunten gaat over het duurzaam aantrekkelijker maken van flexwerk op de lange termijn. Dit is direct relevant voor onze internationale werknemers. We vertalen dit door in:

 • Verplichte certificering uitzendbureaus 
  • Uitwerking certificeringssysteem. Dit certificeringsstelsel is van belang om de kwaliteit van uitzendwerk beter te kunnen waarborgen. 
  • Op termijn wordt ook een certificerende instelling opgericht. 
 • Realiseren van voldoende en kwalitatieve huisvesting
  • Internationale werknemers zijn een onmisbare schakel in de Nederlandse economie. Het aantal groeit jaarlijks, evenals de behoefte aan deze medewerkers. Daarmee stijgt ook de vraag naar kwalitatief goede huisvesting. 
  • Draagvlak huisvestingsoplossingen bij overheid en omwonenden. Ondernemers in de agrarische sectoren nemen de werkgeversverantwoordelijkheid serieus. Ze investeren in toenemende mate zelf in huisvestingsoplossingen. Zo leveren ze een positieve bijdrage aan de grote maatschappelijke opgave.
 • Duurzame ontwikkeling van internationale werknemers stimuleren

Zodra de HCA 2023-2025 gereed is zullen we die met je delen!

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2024