In de media: Glastuinders behouden 'fossiele subsidie' op eigen verbruik aardgas

Energeia schreef een online artikel over het voornemen van staatssecretaris Marnix van Rij om niet vanaf 2025 belasting te heffen op gas voor WKK-installaties door glastuinbouwondernemers. Om gebruik te kunnen maken van deze inputvrijstelling moet de installatie een elektrisch rendement halen van tenminste 30%.

 

De staatssecretaris Marnix van Rij heeft een Nota van Wijziging ingediend op zijn eerdere voorstel voor een Wet fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw, die op zijn beurt onderdeel is van het Pakket Belastingplan 2024. De staatssecretaris komt daarmee tegemoet aan zorgen die geuit werden in de Tweede Kamer, waaronder door leden van de ChristenUnie die stelden dat “dit soort aanscherpingen zónder handelingsperspectief niet te verteren zijn” door de glastuinders. Het doel van het wetsvoorstel dat op Prinsjesdag naar de Kamer is gestuurd was om het aardgasverbruik door glastuinders voor hun eigen kassen minder aantrekkelijk te maken.

“We zijn blij dat we de inputvrijstelling kunnen houden", vertelt Alexander Formsma, beleidsspecialist Energie & Klimaat bij Glastuinbouw Nederland in het artikel. "Maar we zijn er geen voorstander van dat dedekking gezocht moet worden in een verhoging van de CO2-heffing. Want die raaktalle bedrijven in de glastuinbouw. Ook alle bedrijven die enkel een gasketel hebbenen dat zijn er zeker duizend. Die hebben hier in principe niks mee te maken.”

Lees het volledige artikel hier.

Jaarplan SIGN 2024

Het werk van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) moet ertoe leiden dat de glastuinbouw, bij de juiste randvoorwaarden, in samenwerking met de overheid en cross-sectorale verbindingen, in 2050 circulair is op het gebied van…

Glastuinbouw Nederland - © 2024