In de (vak)media: 'Meer CO2 glastuinbouw niet zonder slag of stoot'

Dennis Medema, themaspecialist Energie bij Glastuinbouw Nederland, was dinsdag 7 december een van de gastsprekers tijdens de Meet & Greet Energie van Greenport West-Holland. Hij nam in grote lijnen de huidige stand van zaken door wat betreft de toekomstige beschikbaarheid van CO2. De nieuwssites Groentennieuws en BloemenPlantennieuws gingen met Dennis nader op dit onderwerp in.

De grootste CO2-vraag uit de glastuinbouw is zomers. Daar is daarom ook de meeste winst te boeken als het gaat over zuinig omgaan met CO2. In onderzoeken binnen het innovatieprogramma Kas als Energiebron is hier veel aandacht voor. Door met luchtbevochtiging en een hogere temperatuur te werken, in lijn met de theorie van Het Nieuwe Telen, kunnen de ramen gesloten blijven en ontsnapt er dus minder kostbare CO2 en is dus minder aanvoer nodig, zo gaf Dennis Medema aan.

Behoefte aan extra bronnen
Toch blijft het een gegeven dat er een grote vraag is, die niet zomaar even ingevuld kan worden. De behoefte aan extra CO2-bronnen is groot én het liefst krijgt de tuinbouw er ook meerdere bronnen bij, om leveringsproblemen als één van de bronnen stil ligt, te voorkomen. Leveringsproblemen komen vrijwel elke zomer voor als fabrieken in onderhoud zijn, maar ook dit najaar deed het probleem zich nog voor.

Klik op een van de linkjes voor het uitgebreide artikel over CO2 voor de glastuinbouw, dat donderdag 9 december is gepubliceerd in de dagelijkse nieuwsbrief van Groentennieuws en BloemenPlantennieuws.

Kas als Energiebron

Dennis Medema

Glastuinbouw Nederland - © 2024