Investeren in energietransitie enige uitweg Nederlandse tuinbouw

De enige uitweg voor de Nederlandse tuinbouw in deze energiecrisis is een versnelling van de energietransitie. Zonder steun op de korte termijn voor het tuinbouwcluster trekt het kabinet daarmee de stekker uit de nationale energietransitie. Dat is de weerbarstige politieke realiteit. Glastuinbouw Nederland, Royal FloraHolland, GroentenFruit Huis, de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) en Plantum roepen daarom op alle sluizen voor duurzame energieproductie open te zetten en volop in te zetten op uitbreiding van de energie-infrastructuur.

Dat gaf de tuinbouwketen de Kamer mee in aanloop naar het debat over verduurzaming van de industrie. De inbreng is toegevoegd als bijlage.

Deze energiecrisis dwingt ons efficiënter met onze energie om te gaan en over te stappen naar duurzame alternatieven. Thema’s waar de tuinbouw de afgelopen decennia reeds sterk op heeft ingezet. Ook in de toekomst kan de tuinbouw een grote rol spelen om de opwek van duurzame energie nationaal een sterke impuls te geven. Zo wil de glastuinbouw bijvoorbeeld op korte termijn samen met het Rijk inzetten op een investeringsimpuls voor de energietransitie. Daarnaast benadrukt de keten dat een correctieregeling in de SDE++ duurzame energieproductie weer financieel rendabel kan maken, wat op korte termijn nationaal al tot grote gasbesparingen kan leiden.

Breid de energie-infrastructuur uit
De Nederlandse tuinbouw wil verder elektrificeren en tegelijkertijd de nationale energietransitie ondersteunen. Want niet alleen kunnen telers aanzienlijke zon- en windenergie of aardwarmte opwekken, maar ook kunnen ze als warmte- en elektriciteitsbuffer dienen. Dat betekent dat zij overdag en ’s nachts warmte en elektriciteit opvangen, om deze tijdens piekmomenten in de ochtend en avond vanuit hun buffer aan woningen te leveren. Zo ontlasten we het net en maken we optimaal gebruik van de beschikbare duurzame energie. Dat vereist adequate infrastructuur. De Nederlandse tuinbouwketen pleit daarom voor uitbreiding van de energie-infrastructuur rondom tuinbouwbedrijven om de sectorale en nationale energietransitie aan te jagen.

Lokaal groene waterstofproductie
Groene waterstofproductie heeft de potentie om de Europese tuinbouw te verduurzamen en kan de landelijke energietransitie fors versnellen. Want de sector wil graag ook waterstof voor huishoudens en ander mkb opwekken. Een publieke nutsfunctie. Het tuinbouwcluster roept de minister daarom op te investeren in groene waterstof- en restwarmteproductie rond tuinbouwbedrijven.
Bij verduurzaming van de warmtevraag in de kassen valt de huidige bron om CO2 in de kas te doseren weg. Oftewel, om de energievraag te verduurzamen is het een randvoorwaarde dat er een andere (duurzame) bron van CO2 komt. Carbon Capture & Usage (CCU) biedt hiervoor kansen. Momenteel is het door regelgeving financieel aantrekkelijker om CO2-opslag onder de Noordzee (CCS) op te slaan in plaats van deze CO2 te recyclen voor de glastuinbouw. Om verdere aardgasstook te voorkomen is het van belang dat het kabinet snel meer financiële ruimte biedt voor CCU in de SDE++.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024