Jaaroverzicht 2022: vanuit de regio's

De energiecrisis bepaalde voor een belangrijk deel de agenda van de regiocoördinatoren van Glastuinbouw Nederland in 2023. Dat uitte zich onder andere in gesprekken met ondernemers over de impact van de crisis, maar ook in de organisatie van bijeenkomsten over energiebesparing en verduurzaming. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart werden veel nieuwe bestuurders uitgenodigd voor een bezoek aan de glastuinbouw.

Lees hier meer over de resultaten vanuit de regio's.

Amy van der Lei

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024