Jaarplan Arbeid 2024

Medewerkers, zowel vaste als flexibele, zijn ons kostbaarste kapitaal en onmisbaar voor een toekomstbestendige glastuinbouwsector. Door invulling te geven aan goed, mensgericht werkgeverschap en de sector beter te profileren, zorgen we dat meer mensen (blijven) kiezen voor werken in de glastuinbouw. Gezien de structurele krapte op de arbeidsmarkt is dat meer dan ooit van belang. Dat is de ambitie van de glastuinbouw op gebied van arbeid.

Om deze ambitie te bereiken heeft het team arbeid in 2024 onder andere het doel om arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden te optimaliseren en flexwerk duurzaam te organiseren. 

Bekijk in het jaarplan alle concrete doelen en speerpunten op het gebied van arbeid. Lees ook het volledige jaarplan 2024 van Glastuinbouw Nederland.

Verantwoorde Glastuinbouw
Het programma Verantwoorde Glastuinbouw geeft de toekomstrichting van de Nederlandse glastuinbouw weer vanuit de thema's Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. De leden hebben deze koers in 2017 met elkaar vastgesteld. In 2022 vond een actualisering plaats.

Circulaire Kas
De circulaire kas is het concept van het programma Verantwoorde Glastuinbouw: een duurzaam productie-ecosysteem waar groenten, fruit, bloemen en planten worden geteeld met aandacht voor mens, milieu en omgeving. Met de circulaire kas laten we ook de betekenis van de glastuinbouw voor de samenleving zien. De sector draagt bij aan het oplossen van grote, maatschappelijke uitdagingen. Welke? Lees ons verhaal.

Glastuinbouw Nederland - © 2024