Jaarplan Glastuinbouw Nederland 2024

Terwijl in Nederland de verkiezingen net achter ons liggen, mogen we dit jaar weer naar de stembus. In juni stemmen we voor onze vertegenwoordigers van het Europees Parlement. Voor de Nederlandse glastuinbouw is de EU steeds belangrijker. Hier worden veel wetten en regels bepaald, die van invloed zijn op ons ondernemerschap. Denk aan de Verordening Duurzame Gewasbescherming (SUR), de Natuurherstelwet of de Kaderrichtlijn Water.

Het jaarplan 2024 bevat op hoofdlijnen de speerpunten van Glastuinbouw Nederland. Het geeft per team inzicht in de ambities en op welke aspecten de focus in 2024 ligt.

Na de Green Deal krijgt naar verwachting water de komende jaren met een Europese Blue Deal meer aandacht. Onze lobbyisten werken er hard aan om de Nederlandse glastuinbouw tijdens de Europese Parlementsverkiezingen en in het werkprogramma van de nieuwe Europese Commissie als ‘controlled environment agriculture’ (CEA) op de kaart te zetten. Zo laten we zien dat de glastuinbouw een circulaire en hoogtechnologische sector is die bij uitstek kan bijdragen aan een groener, gezonder en gelukkiger Europa.

Ook hier in Nederland is het van belang dat we onze sector beter presenteren aan het publiek. Dit kan op allerlei manieren en gebruik daarbij vooral uw creativiteit. Belangrijk is wel dat we hetzelfde verhaal vertellen. Daarom mag ik u met trots laten weten dat wij samen met Bloemenbureau Holland, Federatie Vruchtgroente Organisaties, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, Plantum, Royal FloraHolland en de Versnellersgroep Producenten Sierteelt de komende drie jaar gaanwerken aan het Programma Positionering Glastuinbouw. Vanuit dit programma gaan we planmatig aan de beeldvorming van onze sector werken. Ondertussen kunt u vanuit de Toolkit Gezondheid & Geluk ook het verhaal van de glastuinbouw vertellen aan uw omgeving.

Samen met u als ondernemer hebben wij de taak om de samenleving steeds weer te overtuigen van het feit dat de glastuinbouw een belangrijke bijdrage levert aan een gezonde en groene omgeving. U produceert bloemen, planten, groenten en fruit, u produceert gezondheid en geluk, u fixt dat.

Ruud Paauwe

Glastuinbouw Nederland - © 2024