Jaarplan Netwerk 2024

Glastuinbouw Nederland wil het grootste onafhankelijke gewasnetwerk zijn voor ondernemers en stakeholders in de glastuinbouw waarin ondernemers en organisatie samen koersen op een toekomstgerichte verantwoorde glastuinbouw. Dat is de ambitie van de glastuinbouw vanuit het netwerkteam.

De netwerkcoördinatoren van Glastuinbouw Nederland realiseren deze ambitie door beleid en praktijk samen te brengen. In 2024 hebben zij onder andere het doel om door middel van samenwerking en begeleiding aan 100% groen geteelde groenten en sierteeltproducten te werken.

Bekijk in het jaarplan alle concrete doelen en speerpunten op het gebied van netwerk. Lees ook het volledige jaarplan 2024 van Glastuinbouw Nederland. 

Verantwoorde Glastuinbouw
Het programma Verantwoorde Glastuinbouw geeft de toekomstrichting van de Nederlandse glastuinbouw weer vanuit de thema's Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. De leden hebben deze koers in 2017 met elkaar vastgesteld. In 2022 vond een actualisering plaats.

Circulaire Kas
De circulaire kas is het concept van het programma Verantwoorde Glastuinbouw: een duurzaam productie-ecosysteem waar groenten, fruit, bloemen en planten worden geteeld met aandacht voor mens, milieu en omgeving. Met de circulaire kas laten we ook de betekenis van de glastuinbouw voor de samenleving zien. De sector draagt bij aan het oplossen van grote, maatschappelijke uitdagingen. Welke? Lees ons verhaal.

Glastuinbouw Nederland - © 2024