Jaarplan Public Government Affairs

Glastuinbouw Nederland wil, samen met EU-lobbyisten van ketenpartners in binnen- en buitenland, een krachtige Brusselse lobby neerzetten om daarmee de belangen van de glastuinbouw beter voor het voetlicht te brengen en duidelijk te maken dat de glastuinbouw op een verantwoorde manier bijdraagt aan de gezondheid en het geluk van EU-burgers.

Om de ambitie te realiseren zijn concrete doelen en speerpunten vastgesteld in het jaarplan.

Verantwoorde Glastuinbouw
Verantwoorde Glastuinbouw geeft de toekomstrichting van de Nederlandse glastuinbouw weer vanuit de thema's Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. De leden hebben deze koers in 2017 met elkaar vastgesteld. In 2022 vond een actualisering plaats.

Circulaire Kas
De circulaire kas is het concept van het programma Verantwoorde Glastuinbouw. Een duurzaam productie-ecosysteem waar groenten, fruit, bloemen en planten worden geteeld met aandacht voor mens, milieu en omgeving. 

Met de circulaire kas laten we ook de betekenis van de glastuinbouw voor de samenleving zien. De sector draagt bij aan het oplossen van grote, maatschappelijke uitdagingen. Welke? Lees ons verhaal.

Jakoline van Straalen

Glastuinbouw Nederland - © 2024