Jaarplan SIGN 2024

Het werk van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) moet ertoe leiden dat de glastuinbouw, bij de juiste randvoorwaarden, in samenwerking met de overheid en cross-sectorale verbindingen, in 2050 circulair is op het gebied van materiaalstromen, met name biomassa, substraten en meststoffen. Dat is de ambitie op gebied van innovatie in de glastuinbouw.

SIGN is een initiatief van Glastuinbouw Nederland en werkt samen met het ministerie van LNV aan tuinbouwoplossingen voor maatschappelijke opgaven rond circulaire economie (kringlooplandbouw), gezondheid & preventie en groen beleven. Dat gebeurt via het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025, waarmee grensverleggende perspectieven en nieuwe verdienmodellen voor de tuinbouw worden ontwikkeld. 

In 2024 heeft SIGN tot doel het innovatieprogramma voort te zetten in samenwerking met de greenports en relevante ministeries. Aanvullend beoogt SIGN doorbraak van innovaties rond gezondheid en preventie te stimuleren.

Bekijk in het jaarplan alle concrete doelen en speerpunten van SIGN. Lees ook het volledige jaarplan 2024 van Glastuinbouw Nederland. 

Verantwoorde Glastuinbouw
Het programma Verantwoorde Glastuinbouw geeft de toekomstrichting van de Nederlandse glastuinbouw weer vanuit de thema's Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. De leden hebben deze koers in 2017 met elkaar vastgesteld. In 2022 vond een actualisering plaats.

Circulaire Kas
De circulaire kas is het concept van het programma Verantwoorde Glastuinbouw: een duurzaam productie-ecosysteem waar groenten, fruit, bloemen en planten worden geteeld met aandacht voor mens, milieu en omgeving. Met de circulaire kas laten we ook de betekenis van de glastuinbouw voor de samenleving zien. De sector draagt bij aan het oplossen van grote, maatschappelijke uitdagingen. Welke? Lees ons verhaal.

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024