Jaarrond biologische bladluisbestrijding in paprika met behulp van bankerplanten

In de winterperiode komt de biologische bestrijding van bladluis in paprika vaak moeilijk op gang door het lage aantal lichturen. Dit terwijl het beperkte middelenaanbod een goed functionerend arsenaal aan biologische bestrijders onmisbaar maakt. Daarom worden in de PPS ‘Jaarrond biologische plaagbestrijding’ strategieën ontwikkeld om de biologische bestrijding onder suboptimale klimaatomstandigheden te verbeteren.

Een van deze strategieën is het toevoegen van verschillende bankerplanten met LED verlichting om de populatie biologische bestrijders in een vroeg stadium van de paprikateelt op te bouwen.

Grote inloopkooien
Deze strategie wordt onderzocht in een grote kasproef bestaande uit 8 grote inloop kooien (5,5m x 3,8m x 2,5m) met daarin 32 paprika planten. De geteste biologische bestrijders zijn het schaakbordlieveheersbeestje Propylea quatuordecimpunctata (P14) en de zweefvlieg Eupeodes corollae. De te bestrijden plaag is de groene perzikluis (Myzus persicae). Er worden twee soorten bankerplanten getest; graanbankers met de graanluis Sitobion avenae en koolbankers met melige koolluis Brevicoryne brassicae. De zweefvlieg kan zich voortplanten op zowel de graanluis als de koolluis, voor P14 is alleen de graanluis geschikt. In de helft van de kooien zijn alleen graanbankers toegevoegd, aan de andere helft van de kooien zijn beide bankerplanten toegevoegd. Ook is de helft van beide bankerplant combinaties voorzien van LED-verlichting.

Nieuwe generatie
De biologische bestrijders zijn twee keer geïntroduceerd, met twee weken tussen de introducties. Ongeveer een maand na de eerste introductie was er een nieuwe generatie bestrijders en is er begonnen met de introductie van de groene perzikluis. Momenteel zijn de bestrijders in grote maten terug te vinden in alle kooien. Het aantal groene perzikluizen neemt langzaamaan toe, maar er worden ook bestrijders waargenomen in de bladluishaarden. Komende weken volgen we nauwgezet de populatie van zowel de bestrijders als de plaag.
(Tekst: Hessel van der Heide, WUR)

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door: Stichting Kennis in je Kas, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw, Glastuinbouw Nederland en WUR Glastuinbouw Club van 100.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024