Kan belichting teelt van nerine naar hoger plan tillen?

Nerine is een bolgewas met delicate bloemen dat oorspronkelijk uit de Kaapregio komt. Het gewas wordt bij een beperkt aantal kwekers in Nederland jaarrond geteeld. Het is een vrij koele teelt die tot nu toe in de winter niet wordt belicht. Onder begeleiding van Plant Lighting is in het najaar een belichtingsproef gestart om te onderzoeken of een jaarrond hoge productie haalbaar is.

Hoewel in het najaar een lagere plantdichtheid wordt gehanteerd dan in het voorjaar, is het percentage bollen dat een oogstbare tak oplevert dramatisch veel lager bij een najaar planting. Het spreekt voor zich dat de telers liever jaarrond een goede productie willen halen.

Lichtspectra en lichtintensiteiten
De oorzaak van de moeizame bloei in de winter is nog onbekend. Mogelijk ligt de oorzaak in een gebrek aan assimilaten. Gezien de oorsprong van nerine kunnen daglengte en lichtspectrum ook een rol spelen. Afgelopen najaar is daarom onder begeleiding van Plant Lighting een belichtingsproef gestart om te onderzoeken of een jaarrond hoge productie haalbaar is. De praktijkproef is opgestart in opdracht van de gewascommissie Nerine en wordt uitgevoerd in de kas van Robbert de Wit in Heemskerk. In de proef wordt het effect van verschillende lichtspectra en lichtintensiteiten getoetst. Met dank aan bedrijf MechaTronix dat de LED-lampen heeft gesponsord. In het voorjaar moet duidelijk worden of deze aanpak succesvol blijkt te zijn.
(Tekst: Sander Hogewoning, Plant Lighting)

Sander Hogewoning (Plant Lighting)

Glastuinbouw Nederland - © 2024