Kandidaat gezocht voor Arbowerkgroep Glastuinbouw Stigas

Stigas helpt ondernemers en werknemers om veilig, gezond en vitaal te werken, nu en in de toekomst. Gezonde medewerkers zorgen voor gezonde bedrijven. En gezonde bedrijven maken een gezonde sector. Met een gemotiveerd en gespecialiseerd team, met brede kennis van de agrarische en groene sector ondersteunt Stigas ondernemers en werknemers hierbij. Stigas zorgt voor een actuele Arbo catalogus en erkende branche RI&E. De Arbowerkgroep Glastuinbouw heeft een vacature. Kandidaten kunnen zich melden.

Stigas heeft een Arbowerkgroep sector Glastuinbouw. Primaire taak van de werkgroep is het actueel houden van de Arbocatalogus en de branche RI&E. De leden van de werkgroep stellen het jaarlijkse activiteitenplan op, ondersteunen de deskundigen van Stigas bij het actueel houden van instrumenten en participeren in projecten om nieuwe instrumenten te ontwikkelen. Dit kan gericht op de eigen sector zijn of in sector overstijgende projecten. Binnen Stigas werkt de glastuinbouw samen in agrarisch en groen.

Werkzaamheden
Leden van de werkgroep hebben bij voorkeur brede praktijk (en/of Arbo-)kennis of kunnen deze direct bij hun collega’s ophalen. In deze rol word je sectorbreed betrokken en kun je de diepte in op arbeidsomstandigheden. We verwachten van de leden van de werkgroep dat zij actief participeren in de vergaderingen en in (een van) de projecten.
De leden van de werkgroep van Plantum en Glastuinbouw werken samen met de themaspecialist Arbeid (Ingrid Blom namens Glastuinbouw Nederland) om een goede verbinding tussen Stigas en de sector aan te brengen. Dit gaat zowel om het ophalen van feedback en input als het communiceren over uitkomsten en resultaten.

Actualiteit
Belangrijke projecten voor onze sector zijn bijvoorbeeld:

  • Bescherm bewust
  • Uitzendkrachten werken veilig
  • LED verlichting

Deze sector overstijgende projecten zijn tot een afronding gekomen. We staan nu aan de lat om de uitkomsten te implementeren in de sector Glastuinbouw. Duurzame Inzetbaarheid daarin tegen is net uit de start blokken. De subsidie aanvraag MDIEU is goedgekeurd en de komende anderhalf jaar kunnen we investeren in het verder ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid.
Daarnaast moeten er verschillende onderwerpen uit de Arbocatalogus worden geactualiseerd. Dit betekent dat je als lid actief meewerkt aan het vaststellen van goede maatregelen om risico’s te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als: het veilig werken met de buisrailwagen, fysieke belasting of werken op hoogte.

Invulling
Arbo werkgroepen zijn paritair samengesteld; vakbonden en ondernemers. Op dit moment nemen de volgende personen deel: vanuit CNV Jeroen Warnaar, vanuit FNV Leo van Beekum en Tamara Onos, vanuit Stigas Albert van der Burg en namens Glastuinbouw Nederland en Plantum Yvonne Cassee, Jalisa Rozendal en Ingrid Blom. De laatste als agenda lid.
De werkgroep vergadert vier keer per jaar. Stigas betaalt vacatiegelden per vergadering. Het vacatiegeld wordt overgemaakt aan Glastuinbouw Nederland.

Mee doen?
Voor meer informatie of deelnemen aan de Arbowerkgroep kun je contact opnemen met Ingrid Blom, telefoon: 06 834 849 35, e-mail: iblom@spam-protectglastuinbouwnederland.nl.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024