Kansen vanuit agrarische sector voor duurzame energievoorziening

Woensdag (28 september) spreekt de Tweede Kamer over het elektriciteitsnet en de energie-infrastructuur in Nederland. Boeren en tuinders werken al jaren aan een duurzame energievoorziening, maar worden door de huidige regelgeving en niet-passende subsidieregelingen onvoldoende in positie gebracht. Voor het commissiedebat hebben LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland de fracties opgeroepen om te kijken naar de win-win situatie die er nu ligt: als de overheid de knelpunten oplost, kan de agrarische sector een nog grotere bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening.

Overbelast elektriciteitsnet
De agrarische sector weet ruim 80% van het eigen energieverbruik duurzaam op te wekken. Op dit moment wachten vele boeren en tuinders op toestemming om duurzaam opgewekte energie terug te leveren aan het netwerk. Door overbelasting van het elektriciteitsnet staan veel ondernemers met de rug tegen de muur. De toegekende SDE++ subsidies dreigen ze nu te verliezen doordat het netwerk niet op tijd is aangepast. De bijdrage aan verduurzaming van het Nederlands energievoorziening wordt zo teniet gedaan. Glastuinbouw Nederland vraagt nu om aanpassing van de voorwaarden, zodat de SDE++ subsidie niet vervalt nu de energie-infrastructuur buiten de schuld van de ondernemer om niet in orde is.

Waterstof 
De land- en tuinbouw zal in de komende jaren gebruik gaan maken van waterstof als duurzame brandstof. De sector gaat daarbij niet alleen gebruikmaken van waterstof, maar mogelijk ook waterstof produceren uit zon, wind en biogas. Nu denkt de overheid vooral nog aan grote industriële installaties voor het produceren van waterstof. Kleinschalige waterstofproductie op agrarische bedrijven kan echter de kans zijn om forse investeringen in de netinfrastructuur van het landelijk gebied te voorkomen. Dat vraagt van de overheid wel een aanpassing in de SDE++ tarieven.

Lees hier de inbreng van LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024