#KasPolitics: Boerenzoon Bart Millenaar (VVD) als kandidaat-Europarlementariër bijgepraat in de kas

In aanloop naar de Europees Parlementsverkiezingen van 6 juni nodigt Glastuinbouw Nederland politici uit in zijn kassen. Zo bezocht kandidaat-Europarlementariër Bart Millenaar (VVD) vrijdag 3 mei de glastuinbouwregio in Greenport Venlo. Als medewerker van scheidend VVD-Europarlementariër Jan Huitema kent Millenaar de sector goed, maar hij liet zich graag bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen. Op het programma stonden een bezoek aan het Future Farming Institute, het Food Claims Centre Venlo en kruidenteler Gipmans.

Toekomst van de tuinbouw
De kassen op het Future Farming Institute zijn in een afrondende bouwfase en gaan de basis vormen voor de nieuwe onderzoeksgroep Crop Biotechnology and Engineering van Maastricht University. Plantengroei, inhoudsstoffen van onze gewassen en hun weerbaarheid zullen een belangrijk aandachtsveld vormen van de onderzoeksgroep en het probleemgedreven onderwijs. In deze kassen leerde Millenaar dat innovaties worden ontwikkeld op het gebied van genetica, plantgezondheid en circulariteit met als doel de Nederlandse glastuinbouw verder te kunnen verduurzamen.

Dagelijks gezond voedsel
Alie de Boer van het Food Claims Centre Venlo ging vervolgens in op de gezondheid van onze dagelijkse voeding. Een gevarieerd dieet is belangrijk voor onze gezondheid en preventie. We kennen immers allemaal de schijf van vijf. De glastuinbouw produceert dagelijks deze gezonde groente en fruit op de meest duurzame manier. Dat is belangrijk. De groeiende en vergrijzende bevolking van de EU heeft niet meer smaakvolle en gezonde voeding nodig, maar ook aan een sector die hoogtechnologisch en circulair de Europese voedselsoevereiniteit versterkt.

De Boer onderzoekt hoe de veiligheid en gezondheid van voeding wetenschappelijk kan worden aangetoond. Daarbij werkt het centrum ook samen met telers om ze bij deze onderbouwing te ondersteunen. Want hoe kun je de kennis over inhoudsstoffen in die groente en fruit beter gebruiken en onderscheidend op de markt brengen? Dat is een Europese uitdaging en vraagt aanpassing van de EFSA-wetgeving, zodat voedselclaims voor vers en gezond voedsel passend te onderbouwen zijn.

Biologische kruiden
Afsluitend bezocht Millenaar kruidenteler Gipmans in Venlo. Onder de merknaam Especia teelt Gipmans 17 kruidensoorten onder SKAL-certificering voor de biologische markt. Met goede teeltomstandigheden houd je gewassen gezond en weerbaar. Maar als ondernemer heb je ook teeltzekerheid nodig. Niet alleen in biologische maar ook in reguliere teelten vraagt dit om meer groene gewasbescherming. Op EU-niveau wordt momenteel gesproken om de toelating van groene gewasbescherming te versnellen en nieuwe veredelingstechnieken in Europa toe te staan. Beide zijn nodig om onze teelten te kunnen blijven verduurzamen. Een belangrijke boodschap aan de nummer 7 van de VVD om onze groene gereedschapskist snel te vullen ten behoeve van onze Europese voedselsoevereiniteit met een zo laag mogelijke milieulast.

 

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024