KasPolitics: tuinbouwsector verwelkomt nieuwe Kamerleden met Kamerplant

Rondom de installatie van de nieuwe Tweede Kamer en de kabinetsformatie heeft Glas-tuinbouw Nederland intensief contact met politici en ambtenaren. Dat doen we door één-op-één gesprekken, bijeenkomsten en door bewindslieden, Kamerleden en ambtena-ren uit te nodigen een kijkje te komen nemen op glastuinbouwbedrijven en van onder-nemers zelf te horen waarom de sector van belang is voor Nederland. Soms gebeurt dat ook in samenwerking met andere organisaties uit de keten.

Op woensdag 6 december werden die nieuwe Tweede Kamerleden geïnstalleerd in Den Haag. Dit was ook het moment om de kersverse Kamerleden te feliciteren met hun nieuwe functie en ze daarnaast, op initiatief van Plantum, een presentje aan te bieden vanuit de sector. Gezamenlijk vanuit 13 organisaties (Plantum, Royal FloraHolland, Bionext, CropLife NL, Hollandbio, Anthos, KAVB, NAO, NAV, BO Akkerbouw, LTO Nederland, de Topsectoren en Glastuinbouw Nederland) zijn er 150 Kamerplanten overhandigd aan de Kamerleden.

Hierbij is ingezoomd op de luchtzuiverende werking van de Kamerplant die bijdragen aan onder meer een betere concentratie en het verminderen van stress. Ook is aandacht gevraagd voor de bijdrage van het tuinbouwcluster aan een gezonde en gelukkige maatschappij.

Kyra Broeders

Glastuinbouw Nederland - © 2024