Kengetallen glastuinbouw geactualiseerd voor 2023/2024

De Toolkit Gezondheid & Geluk is aangevuld met de geactualiseerde versie van de kengetallen over de glastuinbouw. Deze is tevens beschikbaar in het Engels. Download de nieuwe versie en gebruik de gegevens als u bijvoorbeeld bezoek krijgt op het bedrijf.

De kengetallen bevatten cijfers op gebied van Arbeid, Plantgezondheid, Water & Omgeving en Energie. Voor dit laatste thema is informatie toegevoegd rondom het leveren van stroom voor het elekticiteitsnet door de Nederlandse glastuinbouw. Bij Plantgezondheid is het gebruik van biologische bestrijders uitgebreider omschreven.

Download de nieuwe kengetallen:

Ga naar de Toolkit Gezondheid & Geluk voor meer materialen en inspiratie per doelgroep die u kunt gebruiken als u bezoek krijgt op uw bedrijf.

Amy van der Lei

Glastuinbouw Nederland - © 2024