Keuze voor biobased bij bouwplannen draagt bij aan duurzaamheidsambities

Glastuinders met bouwplannen voor kantoor of voor de huisvesting van internationale medewerkers kunnen steun krijgen van de Buyer Group biobased bouwmaterialen. Op initiatief van SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland) financierde het ministerie van LNV deze Buyer group, waar opdrachtgevers voor gebouwen, interieur of infra samen met RVO/Pianoo (aanbestedingsexperts) kijken hoe ze biobased materialen kunnen opnemen in de plannen.

Idealiter zijn dat zelfs materialen afkomstig uit de glastuinbouwsector, zoals isolatiemateriaal van paprikaknoest of myceliumproducten van chrysanten- of tomatenstengels. De eerste twee gebouwtjes waarin isolatiemateriaal uit de glastuinbouw is verwerkt, zijn inmiddels gerealiseerd (in Amsterdam en Apeldoorn). Op de Floriade komt een Tiny house als entreegebouw, dat voor 75% uit tuinbouwstromen zal bestaan (paprika als isolatie).
Er zijn goede redenen om voor biobased materialen te kiezen:

  • Meestal zijn ze relatief licht, waardoor op funderingskosten kan worden bespaard;
  • Ze zorgen voor een prettige woon- en werkomgeving (dampregulerend);
  • Ze leggen langdurig CO2 vast (bijdrage aan de duurzaamheids- en klimaatambities van de glastuinbouwsector).

Duurzaamheidsambities
De glastuinbouwsector kan hiermee aantonen dat het de verantwoordelijkheid voor de eigen medewerkers wil nemen. In bestemmingsplannen is er in de praktijk echter beperkt ruimte voor het realiseren van huisvesting. In de onderhandelingen met de lokale overheden over planologische ruimte voor bouwplannen, kan het ondernemers helpen het als een project bijdraagt aan gemeentelijke duurzaamheidsambities, zoals circulair en biobased bouwen. Duijvestijn Tomaten uit Pijnacker is het eerste glastuinbouwbedrijf dat is toegetreden tot de Buyer Group.

Neem voor aanmelden en meer informatie contact op met Peter Oei van SIGN.

Bij de foto's: BB Block is een betaalbaar bouwsysteem, dat gedroogde paprikastengels gebruikt voor isolatie.

SIGN
Glastuinbouw Nederland - © 2023