Klanttevredenheidsonderzoek Colland Administratie Systeem

Werkgevers en werknemers kunnen subsidie ontvangen vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit fonds verstrekt subsidie voor het volgen van cursussen en opleidingen en voor gebruikmaking van een seniorenregeling. Periodiek wordt de manier van subsidie aanvragen geëvalueerd, middels een enquête onder de gebruikers van het systeem.

Dankzij input vanuit het vorige klanttevredenheidsonderzoek is er in 2019 en 2020 een aantal verbeteringen ingevoerd. Colland Arbeidsmarkt is benieuwd hoe die in het afgelopen jaar zijn ervaren. Daarom komt er een enquête onder werkgevers en werknemers die subsidie hebben aangevraagd.
Deze maand wordt die enquête uitgezet. Er wordt een mail gestuurd naar werkgevers en werknemers die in het afgelopen jaar subsidie hebben aangevraagd. Ook stuurt Colland Arbeidsmarkt een mail naar werkgevers en werknemers die in het afgelopen jaar geen subsidie hebben gevraagd, maar in de jaren daarvoor wel. Voor deze groep is de essentiële vraag waarom zij in het afgelopen jaar geen subsidie meer hebben aangevraagd.

Welke vragen?
Aan de gebruikers wordt voor de grootste regelingen gevraagd wat hun ervaring is met Colland Administratie Systeem (CAS). Het gaat dan om: subsidie voor cursussen (de cursusgroepenregeling); BBL-regelingen, Seniorenregelingen.
Glastuinbouw Nederland is vertegenwoordigd in het bestuur van Colland Arbeidsmarkt.

In de bijlage meer informatie over het klanttevredenheidsonderzoek.

Glastuinbouw Nederland - © 2024