Klimaatplan kabinet komende vrijdag verwacht

Deze week wordt het standpunt van het Kabinet over het Klimaatakkoord 2030 verwacht, naar alle waarschijnlijkheid komende vrijdag.

In diverse media circuleren al berichten over de inhoud voor de land- en tuinbouw. Onder meer dat er een extra budget van bijna 1 miljard euro wordt vrijgemaakt voor het behalen van de extra klimaat ambities. Daarbij wordt ook melding gemaakt van extra middelen voor de glastuinbouwsector binnen het programma Kas als Energiebron.

De berichten zijn echter gebaseerd op niet definitieve informatie. Pas als het kabinet naar buiten treedt zal Glastuinbouw Nederland op de inhoud reageren.

Glastuinbouw Nederland - © 2024