Landbouwtelling en CO2-emissie aangifte 1 maart geopend

De gecombineerde opgave kan vanaf 1 maart weer worden ingevuld, zo heeft RVO bekend gemaakt. U heeft daar recent een uitnodiging voor ontvangen. Onder de gecombineerde opgave valt de landbouwtelling (areaal, gewas) en de emissieaangifte in het CO2 sectorsysteem.

 

Meer informatie is hier te vinden.

Het goed en volledig invullen van de landbouwtelling en CO2-emissie is noodzakelijk voor goede areaal- en energiestatistieken en een correct en werkend CO2-sectorsysteem.

Het is van belang voor de glastuinbouwsector dat de gecombineerde opgave goed en volledig wordt ingevuld om goed inzicht in de sectorontwikkeling te hebben. Zo is het de basis voor de Energiemonitor Glastuinbouw en ook voor beleidsdoorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Hierdoor heeft het invullen ook een direct effect op het emissieplafond van het CO2-sectorsysteem en mogelijke verrekeningen als dat plafond wordt overschreden. Daarnaast is er een groot rechtstreeks belang voor ondernemers die gebruik willen maken van de subsidieregelingen EHG en MEI. Het invullen van de gecombineerde opgave is een van de subsidievoorwaarden. Mede hierdoor is te zien dat de landbouwtelling de afgelopen jaren vaker en vollediger wordt ingevuld.

Koop je warmte in van externe partijen?
Glastuinbouw Nederland merkt dat met name het stuk over externe warmte-inkoop niet altijd correct wordt ingevuld, meestal te hoog. Dit heeft direct effect op de CO2-emissie van de gehele sector en is dus belangrijk dat het correct wordt ingevuld. Het is van belang dat de warmteproducent wordt ingevuld en niet de warmteleverancier (in het geval dat dit twee verschillende partijen zijn).
Ondernemers die specifieke vragen hebben, of iets niet zeker weten, kunnen contact opnemen met RVO.

Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland - © 2024