LED onderzoek ‘Perfecte Roos’ verlengd tot medio 2021

De gewascoöperatie Roos co-financiert al sinds 2013 het onderzoek ‘Perfecte Roos’. Dit onderzoek maakt deel uit van het door het Ministerie van LNV gefinancierde programma Kas Als Energiebron. Het onderzoek naar de perfecte roos zou medio 2020 eindigen. Omdat er nog onderzoeksvragen overbleven, heeft LNV besloten dit onderzoek met nog een jaar te verlengen en te financieren.

Het zwaartepunt komt komend jaar te liggen op Avalanche in plaats van Red Naomi. De focus wordt nog meer gelegd op duurzame gewasbescherming.

Doelstellingen
Het onderzoek naar de duurzaam geteelde Perfecte Roos heeft een aantal doelstellingen:

  • Jaarrond een zware tak met voldoende lengte en knophoogte produceren. Voor Red Naomi is de perfecte roos gedefinieerd als knophoogte >5 cm met een takgewicht van 0.85 g/cm en een houdbaarheid van minstens 10 dagen. Voor Avalanche is de knop hoogte eveneens minimaal 5 cm en is de houdbaarheid minimaal 12 dagen. Het takgewicht bij Avalanche is 0.75 gram/cm.
  • Met de LED-belichting van 240 μmol.m⁻².s⁻¹ wordt in 5.000 uur belichting 575 kWh/m2 gebruikt. Er is geen verwarming in de vorm van gas nodig. Alle warmte komt van de lampen en uit de koeling van de afdeling.
  • De CO₂ effectief sturen op basis van licht en ventilatie, zodat de gedoseerde hoeveelheid op jaar basis 40 kg/ha is.
  • Door een aangepaste klimaatstrategie, in combinatie met voeding en natuurlijke middelen, de aantasting door meeldauw beter beheersen terwijl gelijktijdig de biologische beheersing van plagen maximaal wordt benut. Dit moet leiden tot de toepassing van een duurzame ‘groene’ gewasbeschermingsstrategie.

Begeleiding
Ook in dit laatste jaar wordt het onderzoek intensief begeleid door de leden van de gewascoöperatie Roos. Hiervoor is een aangepast roulatieschema opgesteld. De leden komen om de week op donderdagmiddag om 14.00 uur bijeen bij Delphy IC in Bleiswijk om met de onderzoekers van Wageningen University & Research en Delphy te sparren over de te voeren strategie.

Het onderzoek ‘Perfecte roos: the next level’ is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, de gewascoöperatie Roos en Signify. Kas als Energiebron is het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV. Signify en Koppert Biological Systems leveren een in kind bijdrage.

Kas als Energiebron
Glastuinbouw Nederland - © 2024