Leeftijd spreekt een woordje mee

Bij de perfecte roos is het gewas Red Naomi! nu zeven jaar oud en dat werkt door in de ontwikkeling. Deze zomer bleef de gewenste lengte achter. Aan de hoeveelheid zonlicht kan dat niet liggen. Die was er voldoende dit jaar, maar in juli werd geconstateerd dat in de uitlopende scheuten relatief snel een knop werd aangelegd.

Om in telerstermen te spreken: het gewas was erg generatief. Bij het twee jaar oude gewas Avalanche werd dit niet gezien. Voor perfecte rozen is een korte tak niet gewenst. De vraag is dan natuurlijk weer: 'Waarom zien we deze takopbouw?' Is dit gelegen in de leeftijd, de manier van uitlopen, de manier van knippen, de wortelkwaliteit of het gebruik van LED of nog andere oorzaken. Dat is altijd weer een puzzel die niet simpel is op te lossen. Als je bij Red Naomi! een minder kwaliteit en bij Avalanche een goede kwaliteit hebt na de hittegolf van begin augustus wat is dan de oorzaak. Nu eind september zien we de Red Naomi! wel weer opknappen maar daar zal toch weer een snee duur (6-7 weken) overheen gaan om het echt goed te krijgen.

Meeldauwbeheersing
Bij perfecte roos zetten we dit jaar in op een andere manier van meeldauwbeheersing. We willen minder meltatox gebruiken en daarvoor worden behandeling met UV-C, een pH van de voeding van 5.7, sturing van de luchtvochtigheid tussen 70 en 85% en middelen als melasse en plantversterkers ingezet. In de afgelopen maanden heeft dit geresulteerd in een aanzienlijke beperking van de meeldauw druk en als we iets zien zitten we er bovenop, zodat de ontwikkeling in de kiem wordt gesmoord. Dat is een positieve ontwikkeling. Daarnaast vragen plagen als wolluis, spint en trips continu aandacht. Ook die proberen we met geïntegreerde bestrijding onder controle te houden.

De proef voor een perfecte roos is ook na zeven jaar nog steeds een leerschool voor de rozensector om aanpassingen in de teelt te testen die de teelt energie-efficiënt en duurzaam maken.

Perfecte Roos duurzaam geteeld wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, het energie-innovatie programma van het minsterie van LNV en Glastuinbouw Nederland, en door de gewas coöperatie roos.

Lees hier meer over dit onderzoek.

Kas als Energiebron

Arie de Gelder (Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw)

Glastuinbouw Nederland - © 2024