Leliebroei onder LED: al forse verschillen in ontwikkelingssnelheid en gewasstand

In het najaar van 2020 is het onderzoek ‘Leliebroei onder LED met minimaal energieverbruik’ van start gegaan. De doelstelling is een energiezuinige lelieteelt met full-LED bijbelichting. Het onderzoek bouwt voort op eerdere proeven waarin lelie werd voorgebroeid onder LED.

Dit vond plaats in de klimaatkamers van Plant Lighting, waarna de verdere afbroei plaatsvond bij Delphy Improvement Centre. Hieruit bleek dat het lichtspectrum gedurende de eerste weken van de teelt van cruciaal belang is voor de trekduur en taklengte en dat de lichtintensiteit in die eerste periode juist niet belangrijk is. Dat maakt een meerlagenteelt voor de beginfase wellicht aantrekkelijk. Maar hoe verhouden die resultaten zich tot een reguliere kasteelt, waar altijd een (klein) aandeel daglicht aanwezig is? En kan je een goede kwaliteit lelie telen onder full-Led?

Meerdere rassen
Om die vragen te beantwoorden zijn Plant Lighting en Delphy een proef gestart in twee proefkassen in Bleiswijk. Lelieadviseur Hans Kok heeft in alle kisten een gelijk bolgewicht geplant. In de ene kas wordt belicht met LED RWB en in de andere kas met LED RWB+verrood. LED RWB is het meest energie-efficiënt, terwijl de toevoeging van verrood aanvullende investeringen en elektra vraagt. Echter, in de voorgaande proef bleek het verrood in de voorbroei bepalend om teeltvertraging en te veel lengtegroei te voorkomen bij de twee getoetste Oriëntal Trumpet (OT)-rassen.
In de kasproef die nu loopt worden meerdere rassen getoetst (LA-hybriden, OT’s, Oriëntals, en een Longiflorum in de randrij). Er zijn vier opeenvolgende plantingen (week 39, 42, 52 en 02). Hierdoor wordt duidelijk of het verrood alleen in het eerste gedeelte van de teelt belangrijk is, of altijd. Immers, bij de vroege planting is er in het begin van de teelt nog relatief veel daglicht dat verrood bevat en rond de oogst voornamelijk lamplicht. Bij de late plantingen is dat precies andersom.

Forse verschillen
De eerste metingen aan takgewicht, lengte en takkwaliteit vinden nu plaats. De begeleidende kwekers volgen de proef op de voet. Er zijn al forse verschillen in ontwikkelingssnelheid en gewasstand te zien. Naar verwachting worden die verschillen bij de volgende plantingen alleen maar groter. Op 26 november is een aantal rassen oogstrijp en is er gelegenheid tot bezoek van de proef voor alle deelnemende leliekwekers.

Het project wordt uitgevoerd door Plant Lighting en door Delphy Improvement Centre en gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, de gewascoöperatie Lelie en Signify.

 

Kas als Energiebron

Sander Hogewoning (Plant Lighting)

Glastuinbouw Nederland - © 2024