Liander en glastuinbouw maken werk van verhoging netcapaciteit

Het was de glastuinbouw die drie jaar geleden als eerste aan de bel trok: de netcapaciteit in de glastuinbouwgebieden Bommelerwaard en Tielerwaard was niet toereikend om in de vraag van telers naar elektriciteit te kunnen voorzien. Dat in de wetenschap dat die vraag alleen maar gaat toenemen, de glastuinbouw wil immers meer en meer van het gas af. Een ontwikkeling die destijds al werd ingezet en vandaag de dag actueler is dan ooit. Netbeheerder Liander pakte de handschoen adequaat op. In het belang van de telers, maar ook van bewoners en bedrijfsleven.

Wie momenteel door de Bommelerwaard reist, kan de aanlegwerkzaamheden van een 150.000 volt transportkabel bijna niet ontgaan zijn. “Dit enorme tracé loopt van Zaltbommel naar Zuilichem, deels langs de openbare weg. Het wordt voor een deel door gestuurde boringen uitgevoerd”, licht Christian Klep toe. Hij is relatiebeheerder voor de grootzakelijke markt bij Liander. In beide regio’s staan zestien stations van Liander. “Aan bijna al deze stations wordt in het kader van de capaciteitsuitbreiding gewerkt of gaat gewerkt worden. Zaltbommel, Zuilichem, De Epen, waar niet?” Op Youtube staan mooie beelden hiervan, gemaakt met een drone.

Daarnaast is volgens Klep de uitbreiding van regelstation Neerijnen, gemeente West-Betuwe, een in het oog springend werk. “Na enige vertragingen rond de aanvraag van de omgevingsvergunning zullen de werkzaamheden hiervoor naar verwachting in 2023 starten.”

Inventarisatie elektriciteitsbehoefte
Al in 2019 waarschuwde Liander de glastuinbouw voor een dreigend tekort aan capaciteit op het regionale elektriciteitsnet. Als er niet snel wat zou gebeuren, zouden glastuinbouwondernemers hun bedrijf (tijdelijk) niet meer kunnen uitbreiden. Op initiatief van de glastuinbouwsector heeft Liander samen met tuinbouwadviesbureau Delphy nog in datzelfde jaar onder de zeventig meest energie-intensieve glastuinbouwbedrijven in het gebied geïnventariseerd wat hun elektriciteitsbehoefte zou zijn voor de periode tot 2025 en tot 2030. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de netcapaciteit fors uitgebreid zou moeten worden om de verduurzaming van de glastuinbouw in het gebied te kunnen faciliteren. Op basis hiervan heeft Liander een investeringsprogramma vastgesteld. “De samenwerking tussen Liander, Glastuinbouw Nederland en het Glastuinbouwpact is afgelopen jaren alleen maar intensiever geworden. We hebben elkaar nodig”, aldus Christian Klep.

10 jaarsprognose
Nu de urgentie voor de glastuinbouw om van het aardgas af te komen door de hoge energieprijzen nog groter is geworden, is de uitbreiding van het elektriciteitsnet actueler dan ooit. Inmiddels vraagt Liander jaarlijks een zogenaamde 10 jaarsprognose uit, waarin groot zakelijke klanten hun ontwikkeling in vermogensbehoefte aangeven. “De analyses over 2022 zijn nog niet afgerond, maar de eerste inzichten zijn wederom een sterke stijging aan vermogensbehoefte in het gehele gebied; we zien die stijging ook terug bij de glastuinbouw, aldus Klep. De drie voor 2030 geplande onderstations, elk ter grootte van zes voetbalvelden, lijken daarmee als geroepen te komen. Momenteel zijn Liander en TenneT, samen met de betrokken gemeenten, daarvoor op zoek naar geschikte locaties. Het overleg met de betrokken gemeenten is constructief. Dit is belangrijk omdat de ruimtelijke procedures een belangrijke onderdeel vormen in de doorlooptijd voor realisatie van de nieuwe onderstations

Quincy von Bannisseht

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024