LichtEvent 2023: volle zalen, heldere analyses en boeiende workshops

Drie jaar na de eerste editie vond woensdag 1 februari in Bleiswijk het LichtEvent plaats. Een initiatief van Kas als Energiebron/Glastuinbouw Nederland georganiseerd in nauwe samenwerking met Delphy, Wageningen University & Research en Plant Lighting. Waarom er de afgelopen jaren geen event is georganiseerd is genoegzaam bekend. Dat gegeven, maar vooral de stormachtige ontwikkelingen op gebied van LED-belichting en het interessante programma zorgden voor volle zalen bij het Improvement Centre van Delphy.

Meer informatie over de workshops volgt binnenkort via de website en de nieuwsmail van Kas als Energiebron.

Het plenaire deel van het LichtEvent 2023, geopend door Dennis Medema van Kas Glastuinbouw Nederland/Kas als Energiebron, vormde de logische aftrap van het evenement bij gastheer Delphy. Natuurlijk heeft belichting veel te maken met de plant, de productie, met arbeid in de kas, met lichtspectra, met jaarrond levering.
Maar vanwege de energiecrisis draait belichting momenteel vooral ook om de mogelijke overstap naar LED en de energiebesparing die daarmee kan worden gerealiseerd. Mits de energieprijzen het economisch mogelijk maken om te investering te doen en de lampen te laten branden. En dus was de presentatie van Alexander Formsma, beleidsspecialist Klimaat en Energie bij Glastuinbouw Nederland, een begrijpelijk startpunt. Hij gaf een overzicht van het dossier waar Glastuinbouw Nederland zich ook dit jaar met alle beschikbare middelen op zal richten.

Veel aandachtspunten
Hij stond stil bij de TEK-regeling, waarvan de contouren inmiddels zichtbaar zijn, maar liet na te benadrukken dat deze regeling voor veel bedrijven niet meer is dan een druppel op een gloeiende plaat. De gerealiseerde uitbreiding van de borgstellingsregeling landbouw kan bedrijven naar de toekomst toe wel hulp bieden, evenals de verhoging van de EG-regeling voor onder andere investeringen in LED van 12 naar 60 miljoen euro. Het oplossen van de SDE-problematiek voor bestaande projecten is prioriteit nummer 1, benadrukte Alexander Formsma. “EZK wil wel, zo is ons duidelijk gemaakt, maar het lukt vooralsnog niet.”
Andere belangrijke aandachtspunten voor dit jaar zijn: de aangekondigde afschaffing van het verlaagde gastarief voor de glastuinbouw en de inperking van de WKK-vrijstelling. De impactanalyse van WEcR over deze maatregelen wordt binnen enkele dagen verwacht. “Die impact zal enorm zijn”, waarschuwde de energiespecialist alvast. Hij benoemde verder de komst van het nieuwe CO2-sectorsysteem vanaf 2025 en de ondertekening van het Energieconvenant eind vorig jaar. “De glastuinbouw en de betrokken ministeries hebben elkaar komende jaren meer nodig dan ooit”, zo onderbouwde hij de ondertekening van het convenant. Hij sloot af met de boodschap dat de visie en ambitie van de glastuinbouw richting 2040 overeind blijft. “Dan willen we als sector 2040 zijn, maar gezien de actualiteit moeten we onze visie wel herijken. Dat gebeurt samen met de ondernemersgroep Energiebeleid.”

Toekomst van belichting
Chris Feijen van AgroEnergy, de tweede spreker tijdens het eerste deel van het LichtEvent, ging al nadrukkelijker in op de consequenties van de huidige energiemarkt voor belichtende telers. Ook hij begon met een analyse, allereerst van de gasmarkt. De ontwikkelingen van de dagprijs sinds september 2021 kwamen voorbij evenals de huidige gasvoorraden in Europa en de termijnprijzen. Zijn conclusies: de stress is er wat uit op de termijnmarkt en de verwachting is dat de gasmarkt nu weer gestabiliseerd is. En hoe is de situatie op de elektriciteitsmarkt? Chris Feijen wees op de piek in de zomer van 2022 van € 241 per MWh en de huidige prijs van € 126 per MWh. De toenemende invloed van zon en wind wordt meer en meer zichtbaar. Het aandeel hernieuwbare elektriciteitsproductie bedroeg eind 2022 ongeveer 41%. Gevolg van die ontwikkeling is dat de seizoenen nu duidelijker geprijsd zijn, vanwege de invloed van zonne-energie in de zomer en van wind in de winter. Komende zeven jaar komt er bovendien nog eens 20 GW aan windvermogen bij in ons land. Voor bedrijven betekent dit dat ze moeten opereren op een elektriciteitsmarkt die voortdurend balanceert op de verschillende bronnen. “De waarde van belichten is gekoppeld aan wind, zo is onze verwachting. Dus resteert de essentiële vraag voor de komende jaren: hoe flexibel is het belichten van jullie gewassen”, zo sloot Chris Feijen af.

Houd de website en nieuwsmail van Kas als Energiebron komende tijd in de gaten voor verslagen van de diverse workshops tijdens het in alle opzichten geslaagde LichtEvent 2023.

Kas als Energiebron

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024