Lisianthus onder full-LED met besparing op warmtevraag

Plant Lighting gaat verder met onderzoek naar een toekomstbestendige lisianthusteelt. In samenwerking met Delphy Improvement Centre is in het najaar van 2023 een demonstratieproef gestart. Daarin wordt onderzocht of de teelt onder full-LED in combinatie met verdere besparing op warmte-input in een kwalitatief goede lisianthus resulteert. Er zijn in totaal vijf teelten, waarbij in iedere teeltronde een extra verduurzamingsstap wordt getoetst.

Het onderzoek vindt plaats in een proefkas van 250 m². De kas is uitgerust met 400 µmol/m²/s dynamisch dimbare LED waarbij verrood apart schakelbaar is, 3 schermen waarvan twee energiedoeken en een verduisteringsdoek, en actieve ontvochtiging met warmteterugwinning.

Voor de eerste teeltronde in het najaar zijn er in week 34 18.000 stuks lisianthus gepoot. Het assortiment bestond uit 6 soorten, waaronder Rosita’s, Alissa’s en Corelli’s. In deze eerste teeltronde met full-LED en actieve ontvochtiging waren de klimaatstrategie en het aantal uren belichting verder vrij vergelijkbaar met de praktijk. De groei van het gewas was homogeen, zwaar en snel, de gemiddelde teeltduur bedroeg 51 dagen met een gemiddeld takgewicht op veilinglengte van 72 gram.

Lagere lichtintensiteit
Na de succesvolle eerste teeltronde zijn er in de eerst winterteelt, start week 43, verdere verduurzamingsstappen gezet. Namelijk door direct bij start van de teelt naar het maximale aantal uren belichting te gaan, maar bij een lagere lichtintensiteit, in plaats van stapsgewijs de daglengte te verlengen. In onderzoek in klimaatcellen van Plant Lighting is namelijk eerder vastgesteld dat dit voor teeltversnelling zorgt, wat resulteert in minder energiegebruik per teelt. Wederom was de groei en ontwikkeling van het gewas goed in deze winterteelt, resulterende in een gemiddelde teeltduur van 53 dagen met een gemiddeld takgewicht op veilinglengte van 69 gram.

De komende teeltrondes worden verdere verduurzamingsstappen getoetst, namelijk onderlangs watergeven in plaats van bovenlangs, geen minimumbuis meer hanteren, meer vocht toelaten, en belichten op assimilatenbehoefte. Zo komen we stap voor stap steeds dichterbij een fossielvrije lisianthusteelt.  

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, de gewascoöperatie Lisianthus, Takii, Sakata, Florensis, Van Egmond Lisianthus en Signify. De uitvoering is door Plant Lighting i.s.m. Delphy Improvement Centre. De proef wordt intensief door telers vanuit de landelijke commissie lisianthus gevolgd en begeleid.

Stefan van den Boogaart (Plant Lighting B.V.)

Glastuinbouw Nederland - © 2024