Loonsverhoging van 7,2% tot meer dan 10% in glastuinbouw

Werkgeversorganisaties en vakbonden in de glastuinbouw zijn erin geslaagd om samen tot een onderhandelingsresultaat te komen voor een nieuwe cao. Het toekomstbestendig inrichten van het loongebouw, samen met algemene loonsverhogingen, leiden de komende 15 maanden voor medewerkers tot minimaal 7,2% verhoging van het loon. De cao kent een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.

“Werkgeversorganisaties en vakbonden hebben zich tot het uiterste ingespannen om duidelijkheid te bieden aan onze werknemers. We zijn blij dat we daarin zijn geslaagd met het toekomstbestendig loongebouw dat in dit onderhandelingsresultaat is opgenomen” aldus Ilse Lensink, voorzitter cao-onderhandelingen Glastuinbouw. “Vanavond wordt de laatste hand aan de tekst van het onderhandelingsresultaat gelegd, waarna wij dat morgen zullen publiceren.”

De belangrijkste onderwerpen van het onderhandelingsresultaat zijn:

  • Looptijd van 15 maanden
  • Herinrichting van schaal B
  • Een nieuw loongebouw voor de schalen C tot en met H, inclusief afspraken over loonsverhoging
  • Reiskosten vergoeding
  • Vakvolwassen loon vanaf 19 jaar

Schaal B
Loonschaal B wordt per 1 januari 2024 opnieuw ingedeeld en zal tijdens de looptijd van de cao bestaan uit het wettelijk minimum uurloon en vijf treden waarbij iedere trede met 20 cent wordt verhoogd. Bij de verhogingen van het wettelijk minimum uurloon per 1 juli 2024 en 1 januari 2025 gaan de treden in de B-schaal op eenzelfde wijze met stappen van 20 cent omhoog.

Schaal C tot en met H
In de schalen C tot en met H zijn aanpassingen gedaan in het aantal treden en de grootte van de stappen. Daarnaast zijn drie algemene loonsverhogingen voor de schalen C tot en met H afgesproken:

  • 4% per 1 januari 2024
  • 1,7% per 1 juli 2024
  • 1,5% per 1 januari 2025

De loonsverhogingen samen met de aanpassingen van het loongebouw leiden tot verhoging van het loon in schaal C tot en met H in een bandbreedte van 7,2% tot ruim 10%. Daarnaast zorgen deze aanpassingen ervoor dat het loongebouw toekomstbestendiger wordt. De treden in deze schalen worden niet langer ingehaald door het wettelijk minimumloon.

Een nieuwe loontabel per 1 januari 2024 is in het onderhandelingsresultaat opgenomen.

Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding in artikel 36 wordt verhoogd van 21 cent naar de fiscaal toegestane onbelaste vergoeding van 23 cent per kilometer.

Vakvolwassen loon vanaf 19 jaar
De leeftijdsschaal in artikel 34 lid 1 wordt aangepast. De aanvangslonen voor werknemers van 18 jaar en jonger worden afgeleid van het vakwolwassen loon voor een werknemer van 19 jaar een ouder. Het vakvolwassen loon gaat hiermee van 20 naar 19 jaar.

Bij de cao Glastuinbouw zijn Glastuinbouw Nederland, Plantum, LTO Nederland, FNV en CNV-vakmensen betrokken. Zij leggen het onderhandelingsresultaat met een positief advies voor aan hun besturen en/of leden.

Veelgestelde vragen
Voor leden van Glastuinbouw Nederland is een document met veelgestelde vragen (Q&A) over het onderhandelingsresultaat opgesteld.

Ingrid Blom-Meeusen

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024