Loontabel cao Glastuinbouw per 1 januari 2024 beschikbaar

De nieuwe cao Glastuinbouw gaat in per 1 januari 2024. De belangrijkste verandering is de loontabel. De nieuwe loontabel is gepubliceerd.

  • In de loontabel staan nu ook de vak-jeugdlonen vermeld.
  • Voor scholieren en studenten geldt het wettelijk minimum (jeugd)loon en niet de loontabel (zie artikel 12 van de cao).

De nieuwe cao kent nog twee verhogingen, namelijk 1,7% per 1 juli 2024 en 1,5% per 1 januari 2025. Daarnaast zijn er voor loonschaal B andere afspraken gemaakt. Tijdens de looptijd van de cao wordt de B-schaal opgebouwd in stappen van 0,20 cent.

Donwload hier de loontabel per 1 januari 2024.

Bij de cao Glastuinbouw zijn de volgende partijen betrokken: Glastuinbouw Nederland, Plantum, LTO Nederland, FNV en CNV Vakmensen.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024