Loontabel cao Glastuinbouw per 1 januari 2024 beschikbaar

De nieuwe cao Glastuinbouw gaat in per 1 januari 2024. De belangrijkste verandering is de loontabel. De nieuwe loontabel is gepubliceerd.

  • In de loontabel staan nu ook de vak-jeugdlonen vermeld.
  • Voor scholieren en studenten geldt het wettelijk minimum (jeugd)loon en niet de loontabel (zie artikel 12 van de cao).

De nieuwe cao kent nog twee verhogingen, namelijk 1,7% per 1 juli 2024 en 1,5% per 1 januari 2025. Daarnaast zijn er voor loonschaal B andere afspraken gemaakt. Tijdens de looptijd van de cao wordt de B-schaal opgebouwd in stappen van 0,20 cent.

Donwload hier de loontabel per 1 januari 2024.

Bij de cao Glastuinbouw zijn de volgende partijen betrokken: Glastuinbouw Nederland, Plantum, LTO Nederland, FNV en CNV Vakmensen.

Ingrid Blom-Meeusen

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024