Marrah Pfister nieuwe netwerkcoördinator Glastuinbouw Nederland

Na het vertrek van Edwin van Geest eerder dit jaar, moest Glastuinbouw Nederland op zoek naar een nieuwe netwerkcoördinator voor een aantal sierteeltgewassen. Die is gevonden in Marrah Pfister uit Wognum. Vrijwel direct na de succesvolle afronding van haar studie Toegepaste biologie aan HAS Den Bosch is zij begonnen aan haar nieuwe uitdaging.

Marrah was een van de drie HAS-studenten die in februari van dit jaar in opdracht van Glastuinbouw Nederland onderzoek hebben gedaan naar de wants Nesidiocoris tenuis. Ze keken met name voor de gewascoöperatie Tomaat hoe Nesi overleeft in en buiten de kas. “Dat onderzoek werd begeleid door Annelies Hooijmans. Zij wees me op de vacature van netwerkcoördinator en vroeg of ik interesse had. Eerlijk gezegd wist ik niet dat dit beroep bestond, maar de omschrijving van de functie sprak me zeker aan.” Marrah wordt coördinator voor de gewassen bromelia, freesia en amaryllis.

Tuinbouwervaring
Ze is weliswaar niet opgegroeid op een glastuinbouwbedrijf, maar Marrah Pfister heeft van jongs af aan wel gewerkt in de glastuinbouw in West-Friesland. Via haar moeder, die werkzaam was in de veredeling, ontstond de interesse voor biologie, bloemen en planten. “In West-Friesland, waar ik vandaan kom, zijn diverse glastuinbouwbedrijven gevestigd. Ik heb gewerkt bij een rozenteler, die later is overgestapt naar potplanten, bij veredelingsbedrijf Dekker Chrysanten en bij een tomatenteler in Middenmeer. Dus dat is best wel breed.”
Marrah heeft zin in haar nieuwe uitdaging. Na de vakantieperiode zal ze op grote schaal kennismaken met de telers binnen de genoemde gewasgroepen. “Deze weken gebruik ik vooral om te horen en te lezen wat er speelt binnen de drie gewassen. Daarvoor ga ik alvast diverse telers bezoeken.”

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024